Breaking: Telefoonni Ibsaa Nagawoo Docment Guutuu Waliin WQO/OCI n Toohatameera.

Telefoonni Ibsaa Nagawoo Docment Guutuu Waliin WQO/OCI n Toohatameera.
 
Guyyaa Kaleessaa Fulbaana 23, 2020 File maqaa namootaa Hidhata Ibsaa Nagawoo waliin qabdanii fi Docmanleen garaagaraa Ibsaan harkarraa qabu Waaltaa Qaruuxee Oromiya/OCIn toohatameera. Eenyituu Ibsaa faana ta’uu dhaan QBO laamshessuu keessatti Qooda ol aanaa bahataa ture, eenyutuu hidhata addaa diinota waliin qaba isa jedhu ifatti galmee Insaan qabu irraa tohachuun bira gahuum danda;ameera.
Waan taheef, kanneen hidhata gosa kamiiyyuu Ibsaa wajjiin qabaachaa turtan teessoon keessan guutuunii fi dirqamni keessan waan barameef, hojii farrummaa kanarraa hin deebitan taanaan rakkoo isin irra gahuuf gaafatamaan matama keessan ta’uu hubachiifna.