Breaking Simbirtuu!!Gareen PP Oromiyaa Boombiin Haleelame!!!!

Gareen PP Oromiyaa Boombiin Haleelame!!!!
 
Gareen PP Oromiyaa Walgahii “OroMaraa” Jimaata fi Sambata duraa darbe Naannoo Amaaraa, magaala #Bahaardaar irratti hirmaatuuf yaalee ture. Garuu sababaa rakkoo nageenyaatif adda citeera.
Sababaan rakkoon kanaa gareen PP Oromiyaa kun boombii F1 lamaan haleelamu isaati. Haleellaan boombii kun kan raawwate:
 
– Boombin tokko Sambata ganama yeroo walgahiif Galma seenaa jiran seensa galmaa irratti kan darbatamee dha. Haleellaa kanaanis dabballoonni Oromiyaa midhaan salphaan irra gahe jira.
– Boombiin 2ffaan ammoo guyyuma sana bakka Hoteela gareen Oromiyaa kun qubatee turetti kan darbatame yoo tahu miidhaa gahe haga ammaa hin baramne.
 
Guyyaa haleellaan kun seensa galmaa irratti raawwate sana gareen PP Amaaraaa walgahii sana akka hin seennes beekameera. Namoota waraqaa qorannoo dhiyeessuf garas deeman keessaa tokko Birhaanuu Magarsaa Leenjisoo (PhD) yoo tahu miidhan akka irra hin qaqqabne FSM mirkaneeffateeraa.
Haleellaan boombii PP Oromiyaa irra gahe kun rifaatuu guddaa kan uume yoo tahu yeroo ammaa iccitii guddaan qabamee jira. Namooti garee PP Oromiyaa keessa turan hedduun isaanii haga guyyaa har’aatti naasuu fi rifaatuu keessaa bahuu akkka hin dandeenyes hubatameera.


Oduu Ammee!
Shimalis Abdiisaa fi General Biraanu Juulaa dhooksan Somaaliyaa Magaalaa Moqadisho deemanii turan kaleessa akka odeessa arganneti Somaaliyaa waraanni ishee Tigraay keessatti baay’ee jalaa ajjeefamu waliin wal qabate waliigaltee tokko malee Shimalis Abdiisaa fi Biraanuu gara Finfinneetti deebi’uutu himamaa jira! Waliigalteen Itoophiyaa, Eertiraafi Somaaliyaa walii mallatteessanii turan laafaa deemaa jiraachu as irraa hubanna! #Itti_muddi!

Wayyi garaa!

What about Corona????????????

Empire Strikes Back: Catastrophic Consequences. OSG Report 54. URJII BROADCASTING CENTER (January 18, 2021)