#BREAKING ! “Poolisiin Humni Addaa Naannoo Amaaraa gara magaalaa Kamiseetti baay’inaan fe’amaa jira.

#BREAKING

“Poolisiin Humni Addaa Naannoo Amaaraa gara magaalaa Kamiseetti baay’inaan fe’amaa jira.

Lolli qaamota Humna addaa Naannoo Amaaraan qotee bulaa keenya irratti baname babal’atee jira. Uummanni Keenya of eeggannoo akka taasisuuf waliif dhaamaa.


Liyyuu Haylii naannoo Amaaraa narraa hin tuqinaa kan kooti jechaa jira Abiy Ahmad. Haasofni isaa akka armaan gadiiti.
“Ergamni itti kennamee humna wareegama kaffalaa jiruun akka humna badiitti ilaaluun sirrii miti. Liyyuu Hayliin naannoo Amaaraa kan du’aa jiruuf ergama mootummaan itti kanne bahachuuf jecha. Mootummaan yoo barbaade humna addaa naannoo Amaaraa kana hanga daangaa Jijjigaattis bobbaasuu danda’a”


Shira Saaxilla❗
Humni Addaa Naannoo Amaaraa ajaja Dammaqaa Mokonniniin uffata reenjerii RIB uffatee gara Godina Walloo Baatee fi Harbuutti fe’amaa jira. Uummatni keenya shira masaraadhaa eegalee raawwatamaa jiru qindoominaan of irraa akka ittistu jechaa lammiileen Oromiyaa marti uummata keenya Walloof osoo wal irraa hin citne sagalee akka taanuuf waamicha dhiyeessina.
Qeerroo Intelligence Group