Breaking News:UUmmanni Tigraay qabsoo diddaa ummataa hidhannoon deeggarame dhoosee jira.

BREAKING NEWS muddee 12/3/2020 #Breaking_Tigray
UUmmanni Tigraay qabsoo diddaa ummataa hidhannoon deeggarame dhoosee jira. Guyyaa har’aa bakkoota hedduutti konkolaata waraanaa fi kaampiiwwan yeroof ijaaraman gubachuu fi karaan waraanaa bakka heduutti cufamuun dhaga’aame.