Breaking News: Today Karrayyu lost gigantic living library Hayyuuf beekaa uummataa obbo Abullo ( Abbaa Roobaa).

Breaking News:
Today Karrayyu lost gigantic living library Hayyuuf beekaa uummataa obbo Abullo ( Abbaa Roobaa).
 
Abbulloon beekaa gaadisa galche, ka biyya itti bulteef nama jabaa uummanni Baasoo Dullachi jaalatuuf, nama dakaa galatti nagaa biyyaa rarragaa as gahe!
Maal godhan reen du’a namuu hin ooluu, Rabbiin jannataan si haa qananiisu, biyyeen sitti haa qabbanooftu! Waa inni horate maraan Waaqni jajjabinaaf shabrii isinii haa kennu!
RIP Hayyuu Keenya!