# Breaking News # Shaashee Irraa!!

Guyyaa kaleessaa Shaashamannee keessaa poolisii oromoo quuqama sabaa qaban 46 abiy jijjiiruuf qophii irra akka jiru barreesseen ture. Haaluma kanaan, maqaan poolisoota 46 kun na gahee jira. Qeerroon shaashamannee poolisoota kanaaf hatattamaan birmadhaafii! Poolisoota kanneen abiy dhabamsiisuuf dhagaan inni hin sochoofne hin jiru. Garuu poolisoonni oromoo kunneen nuti ummata keenya bineensatti dhiifnee hin jijjiiramnu jedhanii bilxiginnaan hudhanii wal qabanii jiru.
 
Sababni jijjiirraa poolisoota kanaas, gaafa shaashamannetti abiy qabeenya ummataa barbadeesse san dawoo godhattanii tarkaanfii maaliif fudhachuu diddan kan jedhuudha.
Maqaa jijjiirraatiin abiy ahmed poolisoota biroo kan ummata oromoo akka diinaatti haleelan shaashamannetti ramaduuf qopheeffatee akka jirus odeeffannoo gama shaasheetii dhufu ni mirkaneessa.
 
Via: Elias Hussein

.

TV Arraata Biyyooleessa Oromiyaa:Marii gabaabaa Miseensa WBO Oromiyaa Lixaa Jaal Abbaa Qalaadii waliin godhame.

1 Comment

Comments are closed.