Breaking News: Qeerroon Harargee Deeggarsa Bilxiginnaan maallaqa dhangalaaftee waamatte gara hiriira mormiitti jijjiirte.

Breaking News: Qeerroon Harargee Deeggarsa Bilxiginnaan maallaqa dhangalaaftee waamatte gara hiriira mormiitti jijjiirte.

Ganama qulqullina magaalaa jettee Suuraa muraasa kaafatte, hawaasni Down Abiyyi, Down Bilxiginnaa jechuun kaadree salphisanii achii baasan.
Bilxiginnaa akka hattuutti ari’an.
Buli Qeerroo Harargee.

Breaking News : Godina hararge lixa aanaa anchar magaala corora keessaati qeerroon motumma sira nafxenya lellisu ni baalalefana jechudha ijole maagaala corora raasasan rukkuta jira me #Video tana ilalla vido guutu hanga qabadhe dhufuti.


Waallee gootittii haadha qabsoo adde Ilfinesh Qannoo dhageeffadhee osoo share hin goone bira hin darbu. Dubartoota Oromoo qawween abbaa irree dura dhaabataa turan keessaa isheen tokko. Gaazexeessitootni OMN, OBS fi OBN namoota akka isii nu jalaa hin dagatinaa.,

Walaloo ajaiba Wow


Dr Caffee Ramis: Artists Hawwii Qanani fi Lij yared.

Wallagga Oromoo qulquludha: Leencaa ijaa Barbada WBO