Breaking News: Qeerroon Bilisummaa Oromoo Irbuusaa Haaressee Fincila Xumura Garbummaatiif Murtii Xumuraarra Gaheera!

Breaking News
Qeerroon Bilisummaa Oromoo Irbuusaa Haaressee Fincila Xumura Garbummaatiif Murtii Xumuraarra Gaheera! Akka guutuu Oromiyaatti Fincila itti aanuuf qophiin akka Xumurame gamanumaan yaadachiifna jechuun yaada isaanii ibsataniiru!!

Saffisaan waliif daddabarsaa!!

 


Shamsuu koo hangaa dandeenyuti gaddaa nutii dhagahamee ibsanee jira biyyaa komandii postiin bultuu kessaati university hawassa irraa


“Satanaw magaalaa DirreDaawaa keessatti ejjennoo Oromoon magaalaa keessatti hojjetee jiraachuu hin qabu jedhu qabatanii sichiitti jiru. Keessuma Oromoon naannoo biroo dhufee magaalaa kana keessa jiru rakkoo hamaa seenaa jira. Asittii ijoolleen Oromoo hojiif jimmaa dhufan as jiran heedduudha, saatanaan akka waan kunneen fe’amanii dhufan fakkeessuun namni 4000 ol jimmaarraa fe’amanii dhufuun Dirree jeeqaa jiru holola jedhuun ganama har’aa irraa kaasanii ijoollee keenya reebaa oolan keessumaa gareen saatanaa naannoo Sabiyaan , gorroof masqalanyaa jiraatan haalaan wal ijaaruun poolisoota magaalaan wal tahuun socho’aa jiran. Girooseriin Tiinaa/ቲና ግሮሰሪ kan jedhamu sabia dirree kubbaa duubatti argamau bakka wal geettii isaanii handhuura mariif bakka itti karoora baafatan Jarreen kun caasaa hamaa qabu Qeerroon Direee of eeggannoon akka socho’o akkasumas Oromoon jiruu isaa jijjiiruuf as dhufu hanga dandayametti ganda Oromoon itti baayyatu haa qubatan.”

Yaya Beshir


Salaalee Gabra Gurraacha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nafxanyaa Abdiikee kutadhu qeeroon Amboo siti ka’ee


Ishee dhihoo Boombii waliin qabamte sanaafi Jaal leencoo baatii

Oromiyaan Biyya