Breaking News! ODUU AMMEE! Fincilli Xumura Gabrummaa kan Lafa shochoosu amma Magaalaa Amboott

#Breaking_news#ODUU_AMMEE! Fincilli Xumura Gabrummaa kan Lafa shochoosu amma Magaalaa Ambootti, Barattoota University Amboo, Qeerroo Magaalaa Amboon dhooheera!

#Dhaadanno,
1. Keeyyanni 39 akka hatattamaan Hojii irra nu ooluu barbaanna,
2.  Ajjeechaan Lixa Oromiyaa fi Kibba Oromiyaa irratti Raayyaa ittisa Biyyaan Jumlaan ummata Oromoo irratti hojjatamaa jirtu hatattamaan dhaabbachuu qabdi,
3. Command post, uggurri Interneetii Lixa Oromiyaa, Kibba Oromiyaa fi Shawaa Lixa irraa hatattamaan kaafamuu qaba,
4. ABO Dhaaba, Dhiiga keenya WBO Gaachana GAACHANA,
5. Ummaatni Oromoo Bahaa, Dhihaa, kaabaa, Kibbaan waliif Dirmachuu qabna, WBO Cinaa dhaabbannee Biyya Oromiyaa ni ijaarra,
6. Down Down Abiy, Down Down NAFXEGA, DOWN DOWN PP, DOWN DOWN BILXIGINNA, Down Down Ethiopia….fi.kkf!!
Sagalee Qeerroo Oromiyaa Magaalaa Amboo irraa!

Shukuradin Jamal


“Liqii Maalaqaa Itiyoophiyaa irra jiru nu hunda keenyatu basa, garuu Gumaa Maammoo Mazammir Itiyoophiyaatu kanfala”
Kol. Gammachuu Ayyaanaa sirna baniinsa Waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Magaalaa Finfinnee Kutaa Bulchiinsa Nifas Laaftoo irratti kan dubbatan keessaa muraasa.
Namni mataa nagaa kanarraa waan guddaa hubata.


Waan Gorortuun Kun Jettu Dubbisaa!

KEENYA FOODAA DHAA?
(1) Killilii Amhaaraa keessa Mootummaa Killilii kan Mootummaan Fderalaa harka keessa hin galfannetu jira.

(2) Tigray keessa Mootummaa Tigray walaba eenyu abbaan fedhe itti hin xiixnetu jira!! Lamaanuu humna Waraanaa isaan malee ormi biroo aangoo itti hin qabne qabu. KANAAF; Biyya tokko keessa Mootummaa SADIITU JIRA!

Egaa kan Oromoo holqa bodolee abbaan fedhe itti harka dhahee saamuu fi dhiitee bulchuu dhaa? WBOn Ethiopia keessatti Mootummaa AFURAFFAA dha! BAGA. Qoricha HABASHAA fi DIQAALOTA (makamtoota) isaanii ti.

“Wallaggaa rakkoon nageenyaa ni jira. Dubbii sana karaa nagayaan furuun barbaachisaa dha. Sun hundaafuu faayidaa qaba. Garuu immoo biyya tokko keessa qaamni lama hidhannoon socho’u jiraatuu hin danda’u! Mootummaan gama kanaan obsa guddaan karaa nagaan hojjataa ture.Ammas karaan nagaan dhufnaan mariidhaan furuudhaaf nuti qophiidha.”
Muummicha Ministiraa Itophiyaa Dr Abiyyi Ahmed

Dammaqaa Nagaasaa


The political battle line is now clear. In fact, it can’t be any clearer. This is the whole mission of #Abiy_Ahmed. And where this leads to is too obvious to discuss. It could as well be the end of politics. The question is WHO can act when politics is at its limits? WHAT can one do when political action becomes either impossible or inconsequential? WHO can do WHAT to restore a semblance of legality and re-open the gates of politics?

#Any_Constitutional_lawyers?

Tsegaye Ararssa