Breaking News-Naannoo Amaaraatti mana abbaa qabeenyummaansaa Isilaamaa ta’e gubaniitu itti naanna’anii dhiichisu;

Breaking News-Naannoo Amaaraatti mana abbaa qabeenyummaansaa Isilaamaa ta’e gubaniitu itti naanna’anii dhiichisu; biyya MOotummaa hinqabne kana ilaalaa, Xoophiyaan Diigamteetti, 2019

ሰበር ዜና: በአማራ ክልል ሞጣ የሙስሊሞች ሆቴል የሆነውን ማር ዘነብ ሆቴል እንዲህ እየጨፈሩ ነው ያቃጠሉት :: ከዚህ በተጨማሪም መስጅዱ ተቃጥሏል :: እስከአሁን ድረስ 4 መስጂዶች ተቃጥለዋል። በዛሬው እለት ብቻ በምስራቅ ጎጃም ሞጣ 4 መስጂዶች መቃጠላቸው ታወቀ።

አዋሽ FM 90.7

አራት መስጊዶች፣ በአንድ ምሽት፣ ፋኖ ነን ብለው እራሳቸውን በሰየሙ ወጣቶች፣ አማራ ክልል ላይ ተቃጠለ ወደመ።
ያሳዝናል ያንገበግባል እንደ ሃገር ደሞ ውርትም ነውርም ነው ነገ ከነገ ወድያ የሚያመጠው መዘዝም የከፋ ነው።

ከሞጣ የሚደርሱን መረጃዎች እጅግ አሳዛኝ ናቸዉ።

አሁን ከምሽቱ 4:00 ጀምሮ አክራሪ የክርስቲያኖች በየ ሰፈሩ እየዞሩ #ኢስላሞች ሃገራችን ለቃችሁ ውጡልን በማለት ቤት እደበደቡ ሲመቻቸው ደሞ የሙስሊም ወገኖቻችን ሱቅና ንብረቶች እየዘረፉ ነዉ።

ይሄ ከባድ መዘዝ ሙስሊሞች የሚበዙበት አከባቢ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ላይ የከፋ አፀፋ እንዳይወስድ መንግስት በፍጥነት ነገሩን ሊቆጣጠር ይገባል።


Dubbii Gubannaa Qabeenyaafi Masjiida Isilaamotaa.

Biyya Amaaraa keessaatti Masjiidiifi qabeenyi hordoftoota Isilaamaa akka gubataa jiru ragaan bakkee guuteera. Haa ta’u malee of eeggannaa barbaada.

1. Habashaan akkuma naannoo Amaaraa keessaa gubaa jirtu kana Oromiyaa keessaammoo Batskaana gubdee Isilaamota Oromootu gube jechuuf teessi. Kanaaf, naannoo naannoo keessan eeggadhaaa.

2. Biyyi sun mootummaa waan hinqabneef, Oromoon amantiifi gandaan utuu wal hinqoodiin ijaaramaa; hidhadhaa; waan itti adeemaa jirru kana ija qalbiin hordofaa. Diinni Oromoo hedduu waan ta’eef saba keenya amantiin walitti naqanii dirree xaba isaanii Oromiyaa keessa godhachuu barbaadu.

3. Filannoon fuula keenya dura jiru kun akka haqamu mootummaan nibarbaada. Kanaafis ammoo ‘Command Post’ biyya Wallaggaafi Gujiirra jiru dabalataan akka biyyaatti labsee waggaa shanan dhufuuf dhiitee bulchuuf ofumasaa mootummaan jeequmsa akka barbaadus beekuu qabdu. Waan ta’aa jiru kana mootummaan dhaabsisuu hindadhabne. Beekaa ilaala.

Beekan Erena