Breaking News: Muddama hamaa Abiyyi Ahmed!

#Breaking-Muddama hamaa #Abiyyi_Ahmed!

Yeroo ammaa waan sadi gurguddootu Abiyyi Ahimed hudhee harkaa qaba.
-1ffaa Waraana Tigraay irratti baneen Tigraay huutee qabuufi addunyaan gama Dipiloomaasiin muka itti micciirtee Abiyyi wareersaa jirti.
 
-2ffaa Gama suudaani fi Masriitin boru jaalatee osoo hin taane dirqamaan hidha laga Abbaay nuuf farramuu qabda jechuuf akka deemantu himama. Akka Odeessi achii bahe tokko jedhutti boru Abiyyi waliin jibuutitti wal arguun farramsiisuf deeman. Yoo hin farramne Ejiptii fi suudaan waraana Xiyyaarota hammayyaa yookaan nam-maleeyyii fayyadamanii gama Tigraay goruun Abiyyi rukutuuf qophii isaanii xumuranii jiru. Abiy yoo Farrame ammoo ummattoonni Ethiopia hafuura itti kutuun waan hin oolle keessaafuu jarri isaan marsitee jirtu hafuura itti kutti.
 
-3ffaa Amaarri yoo Abiyyi “Walqaayit xagadee fi Raayya nuuf hin mallatteessine arguuf jirta” jechuun itti dhaadataa jirti! Gamanumaan mootummaan naannoo Amaaraa humna waraanaa Kan of dandahe
Ijaarataa jiraachuutu himama. Gama Biraatin Abiy Alshabaabii waliin Tigraay dhahaa jira jechuun Gazixaan Biyya German tokko har’a barreessee jira. Akka Gaazixaan sun jedhutti Alshabaabii kana kan Uumee biyyoo Gaanfa Afrikaa kanaan jeeqaa ture Isaayyaasiidha jedha.
 
Kana jechuun ilaalchi addunyaan isaa fi isaayyaasif qabdu daran hammaataa kan dhufu tahuu fi mootummaan akka Ameerikaa ka duraanuu argaa warra sanii hin feene gaafa hangana madda jaraa hubate waraana Abiyyitti labsuu hin oolu jedhama. Kuni hundi yaaddoo dhiheenya harkuma isaatin ofitti baneen bacancaraa jiraachuu isaa fi daran wareera hamaa keessa seenee xiqqo malee uf fannisuutu hafeef warra jedhuutu jira.
Dubbiin jabduuudha!
Vs L H