Breaking News: Mallattoo Maraatu Koloneel Ashaagiree

Breaking News: Mallattoo Maraatu Koloneel Ashaagiree


(Oduu Cabsaa-4 Adoolessa 2020), Miseensonni hoggansaa ABO har’a sa’a booda mana jireenyaa isaaniitii qabamanii hidhaman. Waajjirri Oromia Media Network humnoota mootummaan cabsamee meeshaa hundi keessaa guurame.


Intaloon #Lamrot_Kamal jedhantun” Basaastuu Abiyyi Ahmadii fi Bilxiginnaati jedhamaa jira. maaliif deebitanii Maqaa isheen Waliin morkitu? Nutis ragaa intaloon Dabballee Bilxiginnaa ta’uushee gadi baasaa jirra. Abiyyi Ahmad gaafa si, ajjeesu ofiisaa dhufee Dhukaasee si’ajjeesa miti. Dabballee fi Basaastootatu Siqoratee akkaafi bakka tolchee sigonbisa kana beekuu feesisa. Ajjeefamuu Hacaaluuf haqni haabahu jechaa jirra erga taheetii karaa isaas garsiisuun sirriidha. Warri Bilxiginnaa ofirraa maksanii gara biraatti maxxansaa jiru. Kuni soba tehuufii yeroo Hacaaluun Ajjeefamu sa’aa dhumaatiif intaloon basaastuu mootummaa Bilxiginnaa taatetun” Hacaaluu waliin waan turteef qorannoon jajjabni gama Mucaa godhamuu akka qabuu fi Oromooni quba qabaatu jedhee waanin itta amanuufan ilaalcha mucaantun Durirraa kaaftee qabdu sabnikun akka beekuuf gadi guuraa jirra.

Justice for Hatchalu