Breaking News! Hiriirri Mormii gara Hiriira Lolaatti Geeddaramee

#Breaking News! HIRIIRRI MORMII gara Hiriira Lolaatti Geeddaramee Yeroo ammaa kana Magaalaa Asallaatti #Faannoon gaggeeffamaa jira!

Arsii asallaatti amaarri haala kanaan ummata keenya cafacafaa oolte. Jarrilleen Abiyyiin abdatte nutimmoo rabbiin abdanna!


Look, አብን collected $87,000 + from diaspora in one day. We have also information that they had accumulated 5 billion birr in Abyssinian Bank. Where did this money goes? Is it really for peaceful political participation? No. All the money will go to buy weapons.

Lammii Beenyaa

AARSAAN DHUFE OBN EBLA 29, 2011