Breaking News: Godina jimmaa aanaa sigimoo keessatti mootummaan

Breaking News

Breaking News: Godina jimmaa aanaa sigimoo keessatti mootummaan
Godina jimmaa aanaa sigimoo keessatti mootummaan woyyaanee hidhattoota gandaa gandoota aanaa sigimoo hunda keessaa walitti qabdee nama dhibba afurii 400 ol dirree soccaa keessatti nama afaan oromoo hin beekneen leenjifamaa jiru
namni afaan oromoo beeku tokko kan eenyummaan isaa hin beekamne leenjifamtootaaf leenjisaadhaaf kan afaan hiiku caffee oromiyaa irraa worra afaan oromoo hin beekne duukaa ergamee hidhattoota gandaa omaa hin beekne dirqamaan leenjisaa jiraachuun beekamee jira.

Via: Jaalataa Lammiiia