Breaking News Finfinnee: Humni gabroomfattuu PP Sirna neftegna Hogganooti ABO hidhati guuraa jirtii.

Breaking News Finfinnee: Humni gabroomfattuu PP Sirna neftegna Hogganooti ABO hidhati guuraa jirtii.

Hidhaaf ajjeechaan daraan jabaatee itti fufeera.
1. Mikaa’el Booran Shanee Gumii Sabaa ABO
2. Shuggux Galataa Gorsaa olaanaa ABO
3. Kennasaa Ayyaanaa Gumii sabaa ABO
4. Iddoosaa Taaddasaa konkolaachisaa isaanii amma qabanii hidhan.
Hidhaan qabsoo finiinisaa malee duuba nun deebisuu.
MIRGAAF BILISUMMAA uummata baldhaa oromoo goonfachiisuuf hidhamaa ajjeefamna malee, BOLOLA AANGOOTIIF jiraannee hin beeknu. Aangawoota gameeyyii ABO

Via:Tokkummaan Humnaa

Caasaan mootummaa kanaa guutuu guutuutti harka Nafxanyaatti galeera. Jarri sirriitti aangootti baheera. Oromoo irratti duulli deemaa jiru hogganoota qabsoo ummataa hunda nyaachuutti deemaa jira. Guyyaa har’aa hogganoonni ABO J/Shiggux Galataa, J/Mikaa’el Booran fi J/Kennasaa dabalaas itti dabalamanii hidhamuun hidhaan kun qaroo fi qabsaayaa Oromoo kamiifuu kan hin oolle tahuu mirkaneessa. Haala kana keessatti furmaanni ammas qabsoo qofa. Sirni Nafxanyaa Abiy ajjeechaa Hacaaluutiin jalqabee hidhaa Jawar fi Baqqalaatiin itti fufee Oromoo cabsee salphisuuf muratee gad bahee jira.
Qabsoo isa biyya keessaa ukkaamsuuf dhama’aa jiraatanis isa biyya ambaa irraa ibidda isaanitti shidaa jiru ofirraa dhaamsuu hin danda’ani. Oromoon diasporaa sirna Nafxanyichaa nama keenya qalaa jiru san sirriitti salphiseera. Hantuuta bishaan buute godheera. Maqaan isaa addunyaa irratti najasee jira. Badhaasni nobeelaa dogoggoraan harka waraabessa nama nyaatuu akka seene hubachuun gaabbitee namicha tufteetti. Oromoon biyya keessaa hidhaa fi ajjeechaadhaan mataa gad hin qabatinaa. Du’uun fi hidhamuun nuuf haaraa miti. Qabsoon itti fufa! Oromiyaa keessatti hafuura kanaan waggoota dhiisii ji’oota muraasaaf jiraachuu akka hin dandeenyetti qabsoon ni finiina.

Dhiignii dhangala’uu hundi dhiiga danfisee ol kaasaa. Eenyuummaa ofiitiif akka wareegamuu qaban nama taasiisa.


Gorsaan Mummicha Ministeeraa Diyaaqoon Dani’el Kibreet torban tokko dura akkas jechuun dubbate!

Maalif baade muldhatee hin beektu, taate Paarlamaa suntuu hamilee sii cabsee? jechuun gaafate.

“Lakkii sagalee dhokfadhee dalagaa kiyya itti fufe jira, bu’aa dalagaa kiyyaa immoo dhiyootti ni argitu, yeroon hojjii kiyya hojjatuuf akka ammaa kanaatti mijataan hin jiru jechuun” jechuun dubbate.

Duuba torban tokko dura dhiyootti bu’aa hojjii kiyya ni argitu jedhe, dubbate kunoo argine.

Waan kana sirriitti hubadha!!!!
Kunoo linkii kanaa daqiiqaa jalqaba dhagaha

#BALEE #ROBEE