Breaking News! Ethiopia’s Biltigna (Neftegna) party has become insane

Breaking News! Ethiopia’s Biltigna (Neftegna) party has become insane

Nagessa Oddo Dube????????

“Shaneen dargaggoo teenna bakka him buutu” “Ganda keenna Shaneerraa hin bilisoomsina!” jetti Qeerroon aanaa Gooroo Doolaa, ganda Sirbaa! Gandi hundi yo akkana murannoon itti deeme yeroo gababaa keessatti nageya Gujii mirkaneessuun hin dande’ama!

Dhiiga hayyuu kheenyaa gadi naqxanii nageenni ati nutti himtu hin jiru. #AbiMinilik waliin wal taatee Minilik jalatti waggaa 150 ammas nu garboomsuuf wixxifataa jirta. Abshiir guyyaa tokko nuufis numa bariitii

Kurnan Ituu Koo

Pandemic

“Sololi’aan dhaltee obbleetiin geerrii,
Hin duutuu hin erumtuu nurakkiftee beerrii!”
Jedha dargageesi dur, nama kaayoo issa dura dhaabatee yoo balaaleefatuu!

Beerran yeroo hundaa qe’ee hin dhabaman. Kuni moo dargageesii jalallee isa tiin akka wal hin arginee taasisa.

Bilxiginnaananis namaa kaayyoo ishii birraa dhabatee hidhuu fi Ajessudhaa garuu Oromoo bu’aa hin buftuu.


መስቀል ሽኝት ጀርባ | Dr Birhanemeskel Abebe Segni | PP | Abiy Ahmed | Oromo