Breaking News : Dooniin waraana Ameerikaa buufata doonii Sudaan ga’e!

#Breaking_News: Dooniin waraana Ameerikaa buufata doonii #Sudaan ga’e!

Guraandhala 24/2021
Yeroo dhiheenyaa irraa eegalee walitti dhufeenyi Ameerikaa fi Sudaan jabaachaa turuun ni beekama! Akkuma walii galtee isaaniiti ameerikaan buufata waraanaa Kan ittiin gaafa itoopiyaa to’atu tolchachuun waraana ishee akka achi buufattu yaadameen Amma gara hojiitti seenan!
Sudaaniif fi amaaerikaan waldhabdee gidduu isaanii ture yeroo dhihoo asitti furachuun amma saayiba ta’uu isaaniiti!
 
Humni waraanaa Ameerikaa guyyaa har’aan kana buutata Sudaan Magaalaa kaarton jedhamu seenanii jiraachuu imbaasiin Ameerikaa Sudaan jiru ibseera!