Breaking NEWS Awwaalcha Qondaalota waraanaa Abiy!

#Breaking NEWS Awwaalcha_Qondaalota waraanaa!

Ajajoonni milishaa, ajajoonni Humna Addaa Naannoo Amaaraa fi akkasumas ajajoonni Raayyaa Ittisa Biyyaa qophaatti sirni awwaalcha isaanii akka geggeeffamu ajajni koloneel Abiyi Ahmed irraa kennameera. Lola guyyaa lamaan darban kana Keessatti ta’e qofa Irratti loltoonni koloneel Abiyi Ahmed kumaataman lakkaa’aman waan dhumaniif reeffi isaanii walakkaan dirreetti hafe. Kaan immoo doozerinaadhaan boolla tokkotti adda waraanaa Daa’inshaa fi Allamaaxaatti awwalaman.baayyeen isaanii qondaalota waraanaaf milishaa fi Humna Addaa Naannoo Amaaraati.silaa waraanni lafoon kan dhumaan lakkoofsa hin qabani!
 
Kanneen sadarkaa ajajootaa irra jiran qofti kophaattti bahee akka kabajaan awwaalamu koloneel Abiyyi Ahmad ajaja dabarsu isa maddeen waraanaa irraa dhageenyerra. Sababni isaa immoo miidhaan gahe guddaa tahuu fi yeroo muddamaa keessa jirra kan jedhuu dha.
Kisaaraa loltoota irra gahe kana gamaggamuuf har’atti walgahiin waamamuu isaa kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama.

Maammee Caffee


By the way, General Birhanu Jula is engaging TPLF fighters in war battlefield for the second time in the history of his military career. First as a foot soldier within an infantry unit of the Derg military junta pre-1991, and now as the chief of staff of the Ethiopian army loyal to Abiy Ahmed. As a war captive, or rather a prisoner of war [POW] of the TPLF fighters pre-1991, he was re-indoctrinated and militarily integrated into the then formidably beefing fighter forces against Mengistu to become a side-switching-soldier within the Oromo contingent unit of the EPRDF army that marched onto the capital Finfinne/Addis to oust Mengistu Hailemariam from power in May 1991.
Zarraaf akaakii zarraaf!

Pireezidantiin Naannoo Tigraay Dabratsiyoon GabraMikaa’eel eenyu?

Bara Dargii riphee lolaa TPLF wayita turanitti, Dabratsiyoon sirna qunnamtii loltoota Dargii jaam gochuun (butuun) beekamu ture. Lola waraanaa mootummaa federaalaa fi Naannoo Tigraayi gidduutti gaggeeffamaa jiruun, naannichaa fi paartii naannicha bulchu kan dursan pireezidantiin naannichaa Dabratsiyoon Gabramikaa’eel (PhD), lola kana keessatti maqaawwan guddoo kahan keessaa isaan tokko.
Haadha warraa isaanii waliin daa’ima tokko kan godhatan Dabratsiyoon, umrii isaanii harka hedduu miseensa TPLF ta’uun dabarsan.
 
Barnoota isaanii Yunivarsiitii Finfinnee bara 1970’oota keessa adda kutuun waraana waggoota 17 sirna Dargii ilaalcha Maarksiin (Marxist) biyya bulchu kan hoogganan Koloneel Mangistuu Haayilamaariyaam lolaa turan. Hiriyyaafi jaala qabsoo Dabratsiyoon kan ta’an obbo Alamaayyoo Gazzaahenyi, gaarreen walxaxoo Tigraay irratti leenjii loltummaa isaanii erga xumuranii booda, dandeettii teeknikaa jaala isaanii waan beekaniif, ajajootni TPLF Dabratsiyoniin garee teeknikaatti akka ramadan yaada dhiyeessan.”Yeroo sadarkaa tokkoffaa barachaa ture, dhagaa baatirii, raadiyoofi meeshaalee elektirikaa walitti qabee supha ture,” jedhu.
Odeessa guutuu asii dubbisaa:➡️➡️ https://bbc.in/390awm1


#Ethiopia: “Deeply concerned about the humanitarian crisis in Ethiopia, reports of targeted ethnic violence, and the risk to regional peace and security. The #TPLF and Ethiopian authorities should take urgent steps to end the conflict, enable humanitarian access, and protect civilians,” Antony Blinken, Biden for President foreign policy advisor. Former Deputy Sec. State & Deputy NSA Obama Administration.


Sadaasa 20_2020
Oduu Injifaannoo_WBO_zoonii_lixaarra!
Gootichi waraana bilisummaa oromoo #WBOn zoonii lixaa keessa socho’uu waliitti aansuun guyyaa kaleessaa galgala irraa kaasee hanga ganama kanatti lola hadhooftuu geggeesseen Godina Qellem Wallaggaa Aanaa sadii canqaa ganda deentaa billeetti loltoota mootummaa faashistii Impaayera xoophiyaa kan humna addaa oromiyaa jettee of waamtu baayyee ishee adabbii du’aan adabee jira WBO’N wabii sabaa.
 
Sababa niitoorkiin lixaa oromiyaa Irra hin jirreef injifaannoo Lola kana Irratti argamee suuraan dabbalee isiin biran gahu waan hin dandeenyeef dhiifama isiniin Jecheecha;garuu akkuma niitoorkiif interneetiin deebi’een Yeroo biraa isin biraan akka geenyu waadaa isiniif gala.Injifannoon kan Uummata oromooti!