Breaking news!! Amboo!! Maaltu wal irraa hafa guyyaa Xiiqii!!

#Breaking_news!! #Amboo!!
Maaltu wal irraa hafa guyyaa Xiiqii!!
Qeerroo Amboo Fincila xumura gabrummaa (Warraaqsa Galaana ummataa) Waxabajjii 4/ 2012 hanga Waxabajjii 7/ 2012 Mormii Laggannaa gabaa guyyoota sadiif turu labsaniiru!! Dhaamsa akkuma bara wayyaanee nuti Qeerroo Amboo Tokkummaan qabsoo hanga Bilisummaa Oromoof Walabummaa Oromiyaatti itti fufuuf qophii barbaachiisu hunda xummurreerra Ummaatni Oromoo, Qeerroo Oromiyaa Bahaa, Dhihaa, kaabaa, Kibbaan akka nu waliin dhaabbattan Dhaamsa Oromummaa isiniif goona!!
IYYA IYYA DABARSAA!!
KA’I OROMOO FALMADHU? KA’I QEERROO FALMADHU?

Shukuradin Jamal


Osoo seerrii jiraatee jaruma nama ajjeesaanii bineensaa nama nyaachiisaan san seeratti dhiyeessaan
Bilxiginnaan tuni akkuma nama ofii seera kabaju woyiitti waa jennaan maquma seeraa kanaan Jawar Mohammed Malee wanni bira harkaa bade moo jaraa kana.

Ibsa Komishinii Poolisii Oromiyaa

Poolisiin Oromiyaa Yakka ittisuu, Nageenyaa naannoo mirkaneessuu fi Heeraa fi seera kabjee kabchiisuu malee hojii biraa hin qabu.

Bu’uruma kanaan yeroo kamiyyuu caalaa humna Poolisii Humna Addaa Oromiyaa cimsuudhaan nageenya Uummataa eeguu itti fufee jira, haata’u malee warri nageenyaa Oromiyaa fi Oromoo hin jaallanne, humna Gaachana Uummataa ta’e kana yeroo adda addaa ta’e jedhanii maqaa balleessuudhaan ajandaa siyaasa isaanii taasifachaa jiru.

Sa’a kana irraa eegalee abbaan fedhe maqaa Poolisii Humna Addaa Oromiyaa akka xureessuu fi gabaa siyaasaatiif dhiheessu hin hayyamnu.

Dhimma Diinshootiin wal-qabtee ololli oofamaa jiru dhaabachuu qaba. Dhimmichi walitti bu’iinsa namoota dhuunfaa ta’uun beekamee seeraan qulqulla’aa jira, haata’u malee namoonni tokko tokko keessumaa Jawaar Mahammad Fuula Facebook isaa gubbaa irratti odeeffanoo sirrii hin taaneen Uummata burjaajessaa jira, kanaafu maqa balleessiin armaan gaditti Afaan Ingiliffaatiin gadi-dhiifamee fi kkf wal-qabatee ragaalee biroo of-harkaa qabnu dabaluudhaan seeraan kan gaafannu ta’uu irra deebiidhaan ni beeksifna.

Waxabajjii 2-2012

Bilxiginaa is using the police (now Janjaweed police) and state apparatus (communication office, state media) as tools to open war on our people, and now Jawar Mohammed.

Oromia Communication Bureau

Komishiniin Poolisii Oromiyaa Jawar Mohammed seeratti dhiheessina jechuun ifatti labsee jira. Jawar ammoo lubbuu tiyya wareeguuf ani qophiidha jedhee irra deddeebiin itti himaa jira. QEERROO fi QARREE dhageessanii jirtu. Kuni ibsa Komishiniin Poolisii Oromiyaati.


የዋልታው “የምርመራ ዶክሜንታሪ”

ዋልታ የሚባል በቀድሞ የወያኔ ታጋይ ስም የተሰየመና፣ ባለፉት ሰላሳ ዓመታት የኦሮሞን ህዝብ መሬት ሲዘርፉ ለነበሩት የወያኔ ስርዓት ቆንጮዎች የፕሮፓጋንዳ አፈሙዝ ሆኖ ስለመቆየቱ ሁሉም የሚያውቀው ሚዲያ፣ ዛሬ ላይ ደርሶ የማሸርገጃ ማሊያውን በመቀየር “የኦሮሞ ገበሬዎች በአቶ ድንቁ ተፈናቀሉ” በሚል “የምርመራ ዶክሜንታሪ” ይሰራል

ይበልጥ አስቂኙ ነገር ደግሞ ለኦሮሞ ገበሬ መፈናቀል እንደተቆረቆረ የሚያስመስለው ይሄ “የምርመራ ዶክሜንታሪ” የተሰራው በአማርኛ ቋንቋ ነው….

የኦሮሞ ባለሃብቶችን ባማርኛ ቋንቋ በሚሰራ የውሸትና የጥላቻ ዶክሜንተሪ፣ ለዛውም ወያኔ ጥላው በሄደችው የፕሮፓጋንዳ ሚዲያ ላይ በሚተላለፍ፣ ከህዝቡ ነጥሎ መምታት ይቻል እንደሆነ አብረን የምናየው ይሆናል ለማንኛውም።

በነገራችን ላይ ዋልታ ላይ ስንት #Fakumentary አይታችኋል በወያኔ ዘመን? Seriously!

Girma Gutema

AGM: Oduu Gaddaa Godina Baalee Bahaa Aanaa Dinshoo


Dhugaa dubbachuuf Abiy dhageeffadhuun natti ulfaataa jira; baay’ee soba. “Dhaabbileen morkattootaa yeroo boordiin filannoo nama kuma 10 mallatteessaa fidaa gaafa jedhu; inni rakkoodha hin qaban” jedhe. Dhugumatti amma KFO fi ABO’n nama kuma 10 dhabanii? Badhaasa kijibaa tokkoffaa bahee argachuuf deema moo wanti isaa naaf hin galle. Kijiba isaa maxxansuun hifadhe yoo maxxansi jettan isiniifan maxxansa.

Ferhan Abdulselam

Baay’isaa Disaasaa jedhama. Ji’a dabre Shawaa Lixaa Cobiitti rasaasan miila rukutan. Ji’a tokkoo ol Hospitaala Abet turee fayyiu waan hin dandeenyeef lukti irraa murameera. Yakka akkanaa ummata keenyarratti raaw’atamu akka dhoksinuuf nu doorsisuu feeti. Ni taatii ree? Hin taatu!!


Waggaa 4 duras ajjeechaa unnatarraa geessisaa turtantu walitti nu buusaa ture. Har’as sanuma. Gaafasis dhugaa saba keenya mootummaan ajjeefamaafi hidhamaa tureef dubbannee maqaa nu balleessuuf duulaa turtan. Ammas sanuma. Isin Ummata fixuutti deebinaan nus saaxilutti deebine.

Jawar Mohammed


OMN: በወቅታዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ቆይታ ከሳልሳይ ወያኔ ትግራይና ከባይቶና ፓርቲ ጋር (June 9, 2020)


Dokumantarii maq-balleessii Obbo Dinquu irratti oofamaa jiru cundhuura keenya waliin warreen qindoominaan qindeessan nu waliin daawachaa jiru. Jarri qabeenya qircachuuf hidhii arraabbataa jirti.

THE FINFINNE INTERCEPT