BREAKING NEW Jaal Marrootu Hunkuteessee !!!

BREAKING NEW Jaal Marrootu Hunkuteessee !!!

Itti gafatamaa bobbaa baranaa komaandii post godinaalee wallaggaa arfaanii fi ajaajaan waranaa motummaa PP olaanaan guyyaa kalessaa dirqamaa WBO zoonii lixaa rukkutee akka baleessuuf ajaajaa kallattiin kolonel Abiyyi fi garee isaa irraa fudhachuun gantotaa WBO Daadhii fi Korboo jedhaman kannen kana duraa garee ergaamtuu diinaa koree teekinikaa ofiin jettun WBO ganaanii irbuu digaan qabatee qellam wallaggaa onaa gidaamii seenee turee osoo dirqamaa WBO rukkutuuf fudhatee sana takkuu tokko hin tarkaanfachiin Gotichaa abdii sabaa WBO zoonii lixaan guyyaa har’aa jechuun muddee 29/2019 bakka Abootee jedhamutti konkolataa ittin deemuu waliin akka hin tanee ta’ee barbaada’uun moraa dinattii rafaatiifi gaddaa guddaa naqee jira.
Injifannoon ilmaan haqaaf

Dábessá Gemelal


BREAKING NEW : Weerartuu Diinaa Karaa Sudaan Kibbaa WBOtti Marsuuf Yaalte Barbadeessuu Ajajni WBO Lixaa Ibse!

Yaa Oromoo Waggaa Lamaa dura Gaafa Lammaa fi Abiyyiin ABO waliin araaraaf jecha jaarsumman gara Ertiriyaattii Ergaa turani ni yaadattuu? Yeroo sanatti Dr.Rundaasaa Esheet Akkaataa jarri kun WBO cabsaanirratti muuxaannoo Jeneraalota TPLF kan bara chaarteraa WBO ittiin Cabsaan irra deebi’uuf akka walii galan ibsaa ture.

Opireeshinii TPLF ittin WBO cabsite keessaattii Lammaa fi Abiyyii Yeroo sana Basaastootaa TPLF waan turaniif haala qabataamaa fi jabina WBOn amma qabu waliin kan wal gitu muuxannoo TPLF irraa fudhatanii fi gabbifitanii akkaataa itti WBO cabsaan irrattii walii galuu isaanii ibsamaa ture. Haala kanaan Opireeshiniin Sudaan Kibbaarraan Cabsaan Dubbeewwaan WBO Zoonii Lixaa Cabsuuf guyyaa kaleesaa hojiittii hiikuuf yaalaame keessa tokkodha. Haa ta’uutii Goototiin Garaa kuteeyyiin Sabaa, Waraannii Bilisummaa Oromoo, hoggaayyuu dammaqinsaa fi qophii guutuun wal’aansoottii waan jiraniif Waraana ergamaa Minilik qabdu Abiyyi Ahmediin hogganamtu Bifa Dandammii hin qabnee kolaasuu ajajni WBO Zoonii Lixaa ibseera.

Haaluma Kanaan: Muddee 26 fi 27/2019 Waraanni Bilisummaa Oromoo dhihaa Oromiyaa keessa socho’uu humna goleessotu waraana Abiyi karaa Sudaaniin bakka Yaaree jedhamuun osoo mooraa leenjii WBO haleeluuf deemtu, WBOn haxxee itti hidhee aanaa Anfilloo bakka Falli jedhamutti 62 du’aan adabuus ajajichi hubachiiseera.

Bakka biraatti immoo humni ittisa mooraa leenjii bakka Dawoo tobbii jedhamutti waraana Abiyi 23 ajjeefamuu fi warra Madoo ishee harrootaa fi gaangolii ummataan waajjira barnootaa Muggiitti walitti qabattee bakka isheen jirtutti WBOn marsee bakka 3ffaatti haleeluun miidhaa guddaa irraan gahuus ajajni WBO Zoonii Lixaa addeesseera.

Humni goolesituu kun Kaampii Muggii, Garjeeda fi Hennechee jedhamu bakka sadii keessaa walitti dhufte. WBO jajjabeen akka sibiila hooganaa isaa Jaal Marroo Dirribaan hooganamu akka hin galletti dhabama ishee taasiise lola kana injifannoo xumuruun hubatamee jira.
Injifannoo Ummata Oromoof!

Via: Buruusoo Booruu