Breaking: Icciitii OPDO PP keessaa qabatamaa bahe.

Breaking:  Icciitii Opdo pp keessaa qabatamaa bahe.

Dhugaa fi Haqtii qabsoo Bilisummaa oromoo bara technology fi qubee generation dhokatee hin hafu.
Ajjandaa haaraa  Ida’amuu dhaaboolee oromoo opdo bilxiginnaa pp jalatti ⚔️ kan jedhuudha.
Shira ABO fi KFO irratti mootummaa shiftaan hojjetamaa jirutu ifa bahee jira.
Innis kunooti……
Guyyaa 4/1/2013 _8/1/2013 ALH tti guyyaa shaniif turu opdo pp’n guutuu oromiyaa tti kaabinoonni hundi sadarkaa Aanaatti leenjii irra jiru.
 
Leenjiin sadarkaa Aanaa eega xumuramee booda Sadarkaa Gandaatti Kaabinnoonni Gandaa fi miseensi Bilxiginnaa hundi itti aanee ni guyyaa shaniif ni leenji’u.
Ajjandaan marii isaanii ABO fi KFO’n toftaa mootummaan ABiy diigee jira.ABO fi KFO’n maqaa malee hin jiran. Daawud Ibsaa fi Prof Mararaa qofa yaroof dhifne malee diigneerra.
Warra miseensa ABO fi KFO dhaaba isaanii diiganii gara opdo pp tti dhufan kana booda akka miseensa bilxiginnaatti ilaalaa.Ofitti qabaa. kkf irratti leenjiin kennamaa jira. Walumaa galatti mee ilaalaa ummanni oromoo biyya keessa fi ala jirtan shira qabsoo oromoo irratti akkuma bara TPLF sana waan ABiy oromoo irratti hojjetaa jiru.
# Dhaaboota Oromoo ABO fi KFO Diiguu.
# QEERROO FI qarree oromoo diiguu fi hidhuu.
# Hayyoota oromoo hidhuu.
# Oromoo dhaaba siyaasaa cimaa qabu jalaa diiguun dadhabsiisuu.
 

#Abbootii qabeenyaa oromoo kasaarsuu.kkf. Eega Shira diraamaa burjaajjessuu fi dadhabsiisuu oromoo irratti hojjechuu xumaranii booda filannoo sobaa gaggeessuun umna qawween oromiyaa diiguun sirna nafaxayaa jalatti oromoo deebisuun ABiy bara Aangoo isaa dheereessuuf yaalaa jiru. Ta’us Ofamaaf yaroo fi maallaqa fixuu yoo ta’een ala ABO fi KFO’n hin diigamu Bilisummaa fi Walabummaan oromoo galama gahuu hin hafu. Kabsoo keenya itti mudduu qofaan shira diinaa ni fashaleesina.


ኦነግን ለመክፈል የተደረጉ ሙከራዎች ከፋፋዮቹን አጋልጦ ብቻቸውን የስቀራቸው ክስተቶች ብቻ ሆነው ቀሩ።

እነ ገላሳ ወጡ ከወጡት ሰዎች ውጭ ሌላ አባል ሳያፋሩ ብቻቸውን ቀሩ። እነ ሌንጮም ኦዴግ ሆነው ስድስት አባላትን ይዘው ኦዴፓን ተቀላቀሉ። እነ አባ ነጋም ጥቂት አባላት ይዘው የብልጽግና ከዳም ናቸው። እነ ጀነራል ከማል ገልቹም ከሃያ የበለጡ አባላት በላይ እንዳላቸው መረጋጋጫ ያለም። ጀነራሉ ብልጽግና ቤት ወጣ ገባ እያለ ነው። በአጠቃላይ ከኦነግ የወጡ ቡድኖችን የኦሮሞ ህዝብ ስለልተቀበላቸው የከሰሩ ፖለቲከኞች ሆነው አሉ። የነ ቀጄላ መርዳሳም ዕጣ ፋንታ በኦሮሞ ህዝብ ተተፍተው የብልጽግና ከዳሚዎች መሆን ነው። ኦነግ የሚኖረው በሥራ አስፈጻሚ ወይንም በሊቀመንበሩ ሳይሆን በኦሮሞ ህዝብ ልብ ውስጥ ነው።


Akeekkachiisa: Shimallis Abdissa tiif !!
Qeerroo fi Qarree Amboo
IRRAA.
Warri gumaa kaabineen bilxiginnaa pp kamuu argamuun dhorkaadha.
Kaabinoota qofatu argamee Siidaa Art, Haacaaluu Hundeessaa Eebbisa malee Uummanni Amboo akka hin argamne jechuun dhoksaadhaan OPDO PP qofaaf warqaa rabsaa jiru.
Guyyaa Dilbataa 10/1/2013 ALH Ganama sa’a 12 irratti Bataskaana Iyyaasuusi Amboo ti Eebbi sidaa ART.Haacaaluu Hundeessaa ni gaggeeffama.
Yaruma sana itti aanee sa’a 3:00 irratti Stedeoum Unversty Amboo Guyyaa 80 du’a Art. keenya ilaalchisuun sagntaan ni jira.
Kanaafuu
#Ummanni Amboo.
#Qeerro fi qarreen Amboo
#Firoonni fi hiriyyooni isaa.
#Ummanni Oromoo Amboo ,Warri Finfifinnee dabalatee warri isinii mijate hundi akka irratti argamtan waamichi isinii dhiyaateera. Sagantaa kana irratti argamuuf Warqaa ykn xalayyaa waamichaa qabachuu hin barbaachisu. Kaabineen kamuu sagantaa kana irratti argamuun hin danda’amu.Warra gumaa waan ta’aaniif. Of ajjeesanii sobaan boo’uun hin ta’u. Kaabineen OPDO pp kamuu Eebba sidaa kana irratti akka hin argamne dursinee qeerroon Amboo ni hakeekkachiifna. Diddaani dhuftu taanaan Qeerroon itti qophaa’ee jira. yoo diiddanii huftan
Carraa ABiy Ambootti salphatte argattu.
Down Down Kaabinee pp !!
Down Down kaabinee pp !!

Dábessá Gemelal


Godina shawa lixaa Aanaa Dirree icinnii keessatti polisin ummaata nagaa darara jirti
Tizitaa Abdisa abbaa warraa kee fidii jechuudhan osoo isheen naa dhisnee ulfaa ji’aa afuriin garaa qabaa jette kadhaatu polisin oromiya kan garaaf malee namaaf hin yaadne kaleessaa galgalaa rebichaa amma irra gahaan osoo ijoolleen ishee itti bochuu fudhaan demni ammale maatii ishee akkaa hin dubisne dhorkaan jiruu
Hikaa dubarti dararuu gotumaa isaanitti fakkaatin yaa warraa gowwaa