Breaking! Hoogganaan Haqaa Gameessi Jaal Dawud Ibsaa dhugaa fi Qeerroo, Qarree qabatanii kophaa kan dhaabbatan;

#Breaking! Hoogganaan Haqaa Gameessi Jaal Dawud Ibsaa dhugaa fi Qeerroo, Qarree qabatanii kophaa kan dhaabbatan;

Oduu Amma Nugahe!!!
Boordiin filannoo Biyyoolessaa iyyannoo miseensonni Gumii Shanee ABO muraasni dhiyeessan kuffisuudhaan Hogganummaa ABO Ganamaa Jaal Daawod ibsaan durfamuuf beekamtii guutuu kenneera.
Baatii muraasa dura obbo Araarsoo Biqilaa fii namoonni muraasni mootummaatti hirkachuudhaan humnaan waajjira ABO Gulallee too’achuun nutu ABO hoggana jechuun isaanii ni yaadatama.
Hoogganaan Haqaa Gameessi Jaal Dawud Ibsaa dhugaa fi Qeerroo, Qarree qabatanii kophaa kan dhaabbatan; Shirri garee muraasaa fashaleessuun Boordiin Filannoo Biyyoolessaa Garee Araarsoo Biqilaa faa diduun Jaal Dawudiin mirkanaa’eera. Hayyamni Filannoos isaaf kennameera. Hoogganaa Obsaan dhaloota kana baatee asiin gahedha. Dhugaa isaa dhalooti hubateera. Miila isaa fi kaayyoo qabsichaa ni beeka ummati. Baga irra aante HD ABO Jaal Dawud Ibsaa Ayyaanaa!

ዛሬ በሳቅ ሊያፈነዱን ነው
ሲዳኒ መጣ ሂድ ግባ በለው


Torban lamaan dura haala Impaayera Itophiyaa keessa jiru irraa kaanee barruu gabaabaa hubachiisaa fi dhaamsa of keessaa qabu tokko karaa fuula facebookii/facebook page SBOtiin tamsaasnee turre.
Akkas jedha; 𝐁𝐀𝐋𝐀𝐀 𝐃𝐇𝐔𝐅𝐀𝐀 𝐉𝐈𝐑𝐔 𝐊𝐀𝐍 𝐎𝐅 𝐈𝐑𝐑𝐀𝐀 𝐈𝐓𝐓𝐈𝐒𝐍𝐔 𝐘𝐎 𝐈𝐉𝐀𝐀𝐑𝐀𝐌𝐍𝐄𝐄 𝐅𝐈 𝐉𝐀𝐀𝐑𝐌𝐀𝐀 𝐊𝐄𝐄𝐍𝐘𝐀 𝐉𝐀𝐁𝐄𝐄𝐒𝐒𝐀𝐍𝐍𝐄 𝐐𝐎𝐅𝐀!
 
Itti fufuunis barreeffamichi, Lolli Itophiyaa keessatti hammaatee fi boora’iinsi siyaasaa biyyattii keessaa daran walxaxaa deemuun naannoo Gaanfa Afrikaa balaa irra akka buusaa jiru, duumessi kun salphaa akka hin taane, ummata hin gurmaa’inii fi gamtaan wal-jala hin jirre ammoo gama hundaan akkaan akka miidhu ummatni Oromoo hubachuu qaba kan jedhu ture.
 
Yaadni barruu sana keessatti tuttuqame waan sobaa ykn hin ta’in hafe mul’ataa hin jiru. Biyyattii keessatti, bulchiinsa naannolee adda addaa keessatti walitti bu’iinsi ykn lolli, akka biyyaatti ammoo boora’iinsi siyaasaa kan daranii ta’aa jira malee homaa wayyoominni hin mul’atni. Rakkoon Itophiyaa kun har’a akkuma hunduu argaa fi dhaga’aa jiru Itophiyaa alatti tarkaanfatee Sudaan dhaqqabee agarra. Sudaanis Itophiyaa waliin lola seenuun kunoo midiyaalee hawaasaa dabalatee dhaabbattootni oduu garagaraa ifoomsaa jiran. Biyyattiin kun, ummatootni achi keessa jiran garamitti deemaa jiraniin ammallee gaaffii guddaa dha.
 
Hunduu yo karaatti hin deebine, gadi taa’amee furmaata waliigalaaf yo hin mari’atamne haalli as deemaa jiru kan daranii ti. Haala akkanaa keessatti isa of ijaare, jaarmaan jirutu hanga ta’eefuu dandamachuu danda’a.
𝐁𝐀𝐋𝐀𝐀 𝐃𝐇𝐔𝐅𝐀𝐀 𝐉𝐈𝐑𝐔 𝐊𝐀𝐍 𝐎𝐅 𝐈𝐑𝐑𝐀𝐀 𝐈𝐓𝐓𝐈𝐒𝐍𝐔 𝐘𝐎 𝐈𝐉𝐀𝐀𝐑𝐀𝐌𝐍𝐄𝐄 𝐅𝐈 𝐉𝐀𝐀𝐑𝐌𝐀𝐀 𝐊𝐄𝐄𝐍𝐘𝐀 𝐉𝐀𝐁𝐄𝐄𝐒𝐒𝐀𝐍𝐍𝐄 𝐐𝐎𝐅𝐀!

IDENTITY CRISIS WE FACED AND THE CURRENT SITUATION WE ARE IN IS EMERGED FROM THESE PSEUDO-AFRO EURO-MIDDLE EAST IDENTITY EMITATORS.AMAZING!!!

1 Comment

  1. All the people and their land belongs to the king = teh king is amhara and all thigs belong to amhara.

Comments are closed.