Breaking: Hoggantoota ABO keessaa Mika’eel Booran fi Keennasaa Ayyaanaa lagannaa nyaataa eegalanii jiru.

#Breaking: Hoggantoota ABO keessaa Mika’eel Booran fi Keennasaa Ayyaanaa lagannaa nyaataa eegalanii jiru.
 
Manni murtii ji’a lama dura wabiin akka ba’an ajaja dabarsullee polisiin ajaja mana murtii fudhachuu diduun mirga wabii isaanii dhorkee ji’a lamaa oliif hidhaa keessatti Kan argaman Mika’eel fi Kennasaa Ayyaanaa guyyaa hardhaa mormii LAGANNAA NYAATAA eegaluu isaanii Abukaatoo Kedir Bullo irraa qulqulleeffannee jirra.