Breaking !Fincilli Barattootaa Yuunvarsiitiilee Har’as Itti Fufe!

Breaking !Fincilli Barattootaa Yuunvarsiitiilee Har’as Itti Fufe!

Breaking ! Guyyaa Jimaata har’aa Bartoonni Universty Amboo mooraa guddaan hiriira bahan.
Gocha badaa Mootummaa yakkamaa kun Saba oromoon gahaa jiru hiriira mormiin dhaadannoo dhageesisaa jiru.


#Command post oromiyaa keessaa haa bahu.
#Marroo fi WBOn Abdii keenya.
#Summiin bartoota fixuun,Hidhaa fi ajjechaa daran cimee oromiyaa irratti gaggeeffamu Ni mormina .
#Abiy nu bulchu .oromoo Nafxanyootaa jala galchaa jira.
#ABOn nu haa bulchu.
#Maddamariin Abiy oromiyaa diiguuf nu Bakka Hin bu’u.
#Aggammii Jawar fi OMN irratti raawwate Ni mormina.
#Ajjechaa torbee darbee irratti Police oromiyaa fi ajaja kan dabarse Dursa seeratti haa dhiyaatan.
#Down Down Abiy.
#Down Down Tayyee .
#Down Down Adisu.
#Down Down Shimslis.
Kkf jechaa jiru.
Mormii GABAA Lagganna gaafa Guyyaa 1/3/2012 calqabee Guyyoota sadiif Qeerroon oromiyaa guutuu oromiyaa tti waames kan itti hirmaatan ta’uu isaanii walii galaniiru.


Fincilli Barattootaa Yuunvarsiitiilee Har’as Itti Fufe. Sadaasa 8/2019
Fincilli guyyaa kaleessaa Yuunvarsiitiilee Jimma, Haromayaa, fi Mattuutti eegalee har’as gara Yuunvarsiitii Amboo fi Yuunvarsiitii Madda Walaabuutti babal’atee kan itti fufe ta’uun barameera.
Hiriira Ambotti geggeeffamaa jiru bittimsuuf hidhattoonni mootummaa mooraa seenanii barattoota uleedhaan reebaa akka jiran barameera.
Dhaadannooleen dhageessifaman keessaa muraasni:
1. Hidhaan dararaamni kaleessaa nurraa haa dhaabbatu.
2. Dhimmi Finfinnee, dhimmi Afaanii, Gaaffii Oromoo waggoota hedduu deebii hin Argatin ture, hatattamaan deebiin kennamu qaba.
3. Lubbuu ilmaan keenyaf mootummaan itti gaafatamu qaba.
4. Gochi Wal fakkaataan Wallagga lixaa, Innaangoo fi Ambotti ta’e kaayyoo nu cabsuuti.
5. Comand postn oromiyaa irraa ka’uu qaba.
6. Hidhaan nurraa dhaabbachuu qaba.


 

Hiriira mormii Yunivarsiitii Madda Walaabuu

Ibsa ejennoo barattoota yunibarsity madda walabu
1 komaand ipostiin kibba fi lixa oromiyaa irraa haa ka’u .
2 Ajjeechaan ummaata oromoo walloo ,dirredhawaa,wallaga ,gujii fi boorana irraa haa dhaabbatu.
3 maqaa gara garaa moggasuun qabsa’oota dhugaa adaamsuun haa dhaabbatu
4 gaaffiin Afaan Oromoo gaaffii hojii afaan federaala haa ta’u Atattamaan deebi argachu qaba
5 gaaffiin daangaa oromoo baha fi lixan fi kaabaa kibbaan kabajamu jedhudha
6 gaaffiin ummaanni oromoo hiree ofii murteefannaa irraatti qabu osoo yeroo hin eegiin deebii argachuu qaba.
7 Abbaa biyyummaa oromoo finfinnee irraatti qabu mirkana’u kana malees gaaffiin Awaadayii fi dirree dawwaan oromiyaa jalatti bulu qabdiidha


(SQ- sadaasa 7/2019)
Yuuniversitiilee Hiriirri itti gaggeeffamaa jiru irratti guyyaa kaleessaa kan Haroomaayaa yuuniversitii keessatti eegale har’a Mattuu fi Jimmaatti dhaadannoolee armaan gadiin gaggeeffamaa jira.

Dhaadannoo
1) Ajjeechaan gujii fi wallaggaa irraatti daheeffatee oromo duguggaa sanyii geessaa jiruu haa dhaabbattu
2) komaandi postiin oromiyaa qooqqodee bulchuu ariffaannadhan nurraa haa kawuu
3) OPDO’n nun bulchituu
4) WBO’n waraana keenyaa WBO sakkaatahuun gonkumaa fudhaatama hin qabu
5) waraana biyyaa alaarraa liqeeffatani oriyaa shororkeessuun dhaabbatee waraana faaranjii yeroo gababa keessaatti garaa biyyaa isaanitii deebisuu qabduu.
6) summii ykn keemikala seerri adduunya dhorkuu fayyaadamuun WBO sakaatahuu fi ummaanni miidhaama keemikalichaa ta’aa jiraachuun dugguggaa sanyii itti yaadamee ummaata oromo lafarraa balleessuuf tolfaamedha, hattattaman warri kemikaala kana fayyadamee ummaata fi barattoota keenyaa miidhaa jiruu seeratti dhihaachu qabu
barattootni keenyaa naannoo biraa keessa har’itaama jiraanittii mootummaan barattoota keenyaa dahoo tahu dhabuun yaakkadha, eegumsii lammii keenyaa naannoo biraa keessa jiraatanif taha hin jiruu………..
)


#Barattoota_Yuunivarsiitii_Jimmaa!
#Buli_Qeerroo!

1. Oromoon tokko isuma kaleessaati.
Waliin duullee waliin duune, har’as akkasuma!
2.Kutaafi gandaan qooddanii Oromoo cabsuuf kan socho’aa jirtan lafeefi dhiiga gootota Oromoo Oromummaaf wareegamaniin isin dura dhaabanneerra!
3. Labsiin yeroo muddamaa oaarlaadhaan hin murtoofne, Oromoo Lixaa fi kibbaa akkasumas Walloo Kamiseerratti labsame hatattamaan haa kaafamu!
4. Hidhaafi ajjeechaan Sabboonto ta Oromoorratti xiyyeefate haa dhaabbatu!
5. Miseensotaafi Gameeyyii ABO hidhuun hafuu qaba kanneen hiitanis gadhiisaa!
6. Lafa diinonni Oromoo baadiyaa hanga magaalaatti meeshaa waraanaa hidhachaa jirutti Oromoofi WBO hiikkachisuun Oromoo cabsuuf aggaammii godhamedha! Ni balaaleffanna.
7. WBO waliin fulduratti deemna!……jechuun sagalee isaanii dhageessifatan!

#Qeerroo_Yuunivarsiitii_Mattuu!

1. Kibbaa fi Lixa Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu. Oromoon tokko isuma kaleessaati.
Waliin duullee waliin duune, har’as akkasuma!
2. Aangoof jecha Kutaafi gandaan qooddanii Oromoo cabsuuf kan socho’aa jirtan lafeefi dhiiga gootota Oromoo Oromummaaf wareegamaniin isin dura dhaabanneerra!
3. Labsiin yeroo muddamaa oaarlaadhaan hin murtoofne, Oromoo Lixaa fi kibbaa akkasumas Walloo Kamiseerratti labsame hatattamaan haa kaafamu!
4. Manni hidhaa har’a isa kaleessaarra bifa jijjiirratee Oromoof ijaaramaa jira. Hidhaafi ajjeechaan Sabboontota Oromoorratti xiyyeefate haa dhaabbatu!
5. Miseensotaafi Gameeyyii ABO hidhuun hafuu qaba kanneen hiitanis gadhiisaa!
6. Lafa diinonni Oromoo baadiyaa hanga magaalaatti meeshaa waraanaa hidhachaa jirutti Oromoofi WBO hiikkachisuun Oromoo cabsuuf aggaammii godhamedha! Ni balaaleffanna.
7. WBO waliin fulduratti deemna!……jechuun sagalee isaanii dhageessifatan!


#Guyyaa_har‘aa!
Barattoonni_Yuunivarsiitii_Haramaayaa_reebamaafi_hidhamaa_jiru!
Barattooni moorichaa erga gaafa hiriira mormii ba’anii barnoota hin eegalle! Dirqamaan daree barnootaa seebaa jechuun Poolisiin federaalaa fi korri bittinneessaa reebaa jiru!ከወደ ናዝሬት የመጣች ዜና

የአዳማ ከተማ ፖሊስ መመሪያ ሀላፊ ኮማንደር ደረጀን አስነስተው ወደ ሻሸመኔ ቀይረዋቸዋል። የተነሱበት ምክነያት ናዝሬት ላይ ለሀበሾች ያገዛል ነፍጠኛን ይረዳል በሚል ነበር። በቦታውም አንድ አሩሲ ተሾሟል።

ከንቲባው እራሱ እንዲነሳ ፈልገዉ ነበር ግን እሱ ከፌዴራል ነው የተሾመው በሚል አልተሳካላቸውም።
በተረፈ ኮማንደር እስካሁን አልሔድም እያሉ ነው ደብዳቤ ግን የደረሳቸው ሰኞ ነው። የናዝሬት ወጣቶችም ይሁኑ ነዋሪዎች ኮማንደር እንዳይቀየሩ ይፈልጋሉ። ኮማንደር እንዳይነሳ ሲሉ ይህንን መልዕክት አስተላልፈዋል።

Aden Hanoke