BREAKING : Duulli hidhaa ilmaan Oromoo Walloo irratti xiyyeeffate ammas itti fufeera.

BREAKING! Duulli hidhaa ilmaan Oromoo Walloo irratti xiyyeeffate ammas itti fufeera.

Xalayaan kun waajjira Poolisa Dasee keessaa miliqee bahe. Akka xalayaa kanarraa hubatamutti Bulchiinsi N. Amaaraa ammas Oromoo Walloo maqaa ABO fi shororkeessummaan yakkee hidhuuf karoora bal’aa qabaachuu isaati. Oromoon Walloo warri Afaan Oromoo dubbatu Oromummaa isaanii qofaaf duulli jibbaa kun irratti oofamaa jira. Kaleessa Asaamminoo Tsiggeetu akkas godhaa ture jenna. Har’a erga inni du’ee booda Asaamminoonoowwan baay’een Oromummaa Walloo irratti eeboo qaratanii gad yaa’aa jiru. Warra duraan hidhamellee mootummaan federaalaa akka hiikamaniif ajaja dabarsullee M. N. Amaaraa didee hidhaatti hambisee jira. Murni siyaasaa Amaaraa ADPs tahee ABN dhimma Oromoo irratti garaagarummaa akka hin qabne dubbii Walloo kana irratti hubachaa jirra.

Ummanni keenya Walloo kanneen maqaan keessan galme diinaa kana irratti tarrifame akka hin qabane jabeessaa of eegaa. Bulchitoonni zoonii Kamisees akkuma jagnummaa keessan duraatti ammas lammii keessan diinni adamsuuf karoorfatte tiksuu fi dhiibbaa mataa irraa isinitti dhufu qolachuuf murannoodhaan dhaabbadhaa. Ummann Oromoo Oromiyaa guutuunis haleellaa karaa Wallootiin OROMUMMAA irratti aggaamamaa jiru qalbiidhaan hordofaa, tarkaanfii barbaachisuufis of qopheessaa!

Shemsudin Teha Mohamed

Dokimantarii IMALA GUYYAA 100“THIS IS ETHIOPIA” – PROF JOHN MARKAKIS

ESAT Eletawi ህወሓት እና የኮንፌደራሊስቶች አጀንዳ በሚል በተካሄደ ውይይት Fri 26 July 2019