Breaking: Dhuguma Dr Abiy ilmi abbaa Gadaa Oromoo irratti waraana moofaa durii lafa irraa nu fixaa ture deebisee nutti ajaja moo ?

#Breaking ! Amboo ! Dhuguma ilmi abbaa Gadaa Oromoo irratti waraana moofaa durii lafa irraa nu fixaa ture deebisee nutti ajaja moo ?

Murtiin dhumaa Injifannoo qabsoo Oromoo cimaa sadarkaa olaanaa irra gahe deebisee fashaleessee EPRDF/OPDO durii jalatti itti fufsiisuu danda’u ifa ta’e.

Mooraan loltuu waraanaa Mootummaa Xoophiyaa Lixa Shawaa to’atu Aanaa Dandii/Giincii/ keessaan daandii gara Aanaa Ilfataatti geessu Kaambii Chiiyinaa duubaan lafa duraan investimentii dhaaf kennamee ture hektaara 12 , irra deebi’amee ‘design’ ta’ee mallattoo Shimallis Abdiisaa tiin makalaakayaa(RIB) tiif kennameera.Dhaabbiidhaan achirra qubatanii qabsoo Oromoo Lixa shawaa to’achuuf kan karoorfamee dha.

Torbee kanaa calqabee ijaarsa eegaluuf lafa armaan olii makalaakayaan kaartaa lafichaa harkatti galfatee jira. Dabalataan Qabsoo Oromoo Wallagga guutuu kana to’atu Naqamte cina magaalaa xiqqoo #Uukkee jedhamtu lafa qonnaa mootummaa kan ture irratti mooraa waraanaa dhaabbiidhaan ijaaruuf lafa fudhachaa jiru. Qabsoon Oromoo gara Lixa Oromiyaa jiru daran cimaa waan ta’eef, RIB iizii Lixaa(ምስራቅ ዕዝ) moiraan guddaan Baahirdaar irra kan ture gara Lixa Oromiyaatti dhaabbiitiin deemu ajajni keennamuufii isaa keessa beektonni ifa godhaniiru. Waraannis heddumninaan gara sanitti guuramaa jira.

Dr Abiy Maqaa jijjirama sobaa yeroof lallabaa qabsoo Oromoo baroota 50 oliif dhiignii fi lafeen itti haarsaa ta’ee sadarkaa har’aan gahe kana humna waraanaatiin ukkaamsuuf murtiin dhumaa paarlamaa irrattis gochaanis murtoon dhumaa kennameera. “Duruu ni beekna yoo ukkaamsuuf ta’e kilaashii TPLF irraa baranne. Itti calqabna” jedhee ifa godhee ture Dr Abiy. Ilma Abbaa Gadaa jette OPDOn Dr Abiy’n. Dhuguma ilmi abbaa Gadaa Oromoo irratti waraana moofaa durii lafa irraa nu fixaa ture deebisee nutti ajaja moo ? Kana booda waa’een ce’umsaa fi Demookiraasii jettu waraqaa qofa irratti akkuma dur hafte sanitti jirti. Gorsineerra !!! Obsineerra !!! Garuu karoorri fi adeemsi OPDO bakkuma duriitti diina waliin tahee Oromoo humnaan ukkamsuun bituuf itti muddee jira.

Kanuma dubbiin. Duraanuu warra galeefii akka haalli adeemsa OPDO akka gara duriitti deebi’uu shakkii tokko malee ni beekna. Isumatu raawwate.Ta’us abadan kana booda Bilisummaan keenya Qabsoo OPDO dullattiin saamtuun duubatti hin deebi’u. Ilmaan Oromoo yeroo dhumaaf kallattii hundaan qabsoo kee itti fufi !!!!
Haqa qabna !
Goota qabna !
Ni Injifanna !!!

Oda Labsi Fajji