Breaking Chinaksan-Abdi Illen Lola qindaawa ganama kana araddoota keenyarratti baneen hamma ammat ilmaan Oromoo 2 woreegamani Tokko ammo haalan miidhameera .

#Breaking #Chinaksan: Abdi Illen Lola qindaawa ganama kana araddoota keenyarratti baneen hamma ammat ilmaan Oromoo 2 woreegamani Tokko ammo haalan miidhameera .

Ilmaan Oromoo Woreegaman
1 / Abdeq mahmuud fi
2 / Abdi Aptidoon jedhamaniif Obboleessi keenya Suura irrat argitani kun Hakiim Mahmuud jadhama yeroo amma karaa Harar refer tahe jira.

Obbaleessa keenya Rabbi lubbu isaa nuuf haa baasu.

Obboleewwan keenya Woreegaman Rabbiin Haa Araramuuf !!!

Laakofsii Madoo dabala Kan jiruuf ummani Ambulaansis dhabee nuu birmadha jechuun iyyata jiru .
Lolii kun Ganamma Guyyaa hardhaa Sa’a lamarraa jalqabe aradda #Uusweyneweerare kan jiruuf ummanni keenya jeynummaan ofirra deebisani jiran.

Mootummaan Dhimma kana irrat Furmaata nu kenu qaba Abdii Illeen hamma mana hidhat hin darbamiin furmaani argamu hin jiru jechuun jechuun jiraatton RDH komii isaani dhiheesaniiru .

#RDH Caamsaa 15 2010