Breaking: Birtukan Midheksa, Head Of Ethiopia’s Electoral Board, Resigning

Breaking: Birtukan Midheksa, Head Of Ethiopia’s Electoral Board, Resigning!

Birtukan Midheksa says she is offered better job in the USA

1. Ebba Parkii Abiyyi fi sodaa nageenyaa
2. Burtukaan Midhagsaa Americatti hojii argadhe jechuu
3. Americaan waaye Itiyoophiyaa maal yaada jirti?