Breaking ! Amboo !Midia OMN akka Hin seene dhorkame.Walga’iin sobaa nu gaha jechaa jiru Qeerroon Amboo.

Breaking ! Amboo !Midia OMN akka Hin seene dhorkame.Walga’iin sobaa nu gaha jechaa jiru Qeerroon Amboo.

OMN: Oduu Guyyaa (Onko 31, 2019)


Ethiopia: “አብቹ የሰላም አባት እናመሰግናለን አብቹ አባ ነጊያ” ኦቦ ሌንጮ ባቲ እውነተኛው የቁርጥ ቀን ልጅ ከሆኑት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጋር በመተባበርዎ እናመሰግንዎታለን። ስለ ኦቦ ሌንጮ መነጋገር ሲቻል ለምን ስለዞረበት እዝቂኤል እንደሚወራ አይገባኝም።


Breaking !
Amboo !
Midia OMN akka Hin seene dhorkame.
Abiy Amboo jira.
Walga’iin sobaa nu gaha jechaa jiru Qeerroon Amboo.
Mormii guddaan uumamee jira.
Qeerroon Amboo dhadannoo dhageesisaa jiru.
#Abiy nu bulchu .
#OLF nu haa bulchu.
#Maddamariin Abiy oromiyaa diiguuf nu Bakka Hin bu’u.
#Ajjechaa torbee darbee irratti Police oromiyaa fi ajaja kan dabarse Dursa seeratti haa dhiyaatan.
#Down Down Abiy.
#Down Down Tayyee .
#Down Down Adisu.
#Down Down Shimslis.
Kkf jechaa jiru.
Dhiigni ilmaan oromoo Akkanatti MM salphisa.
Abiy duudaa fi jaamaa ta’uu isaa Har’a adda baafnee jirra.
Fedhii fi Rakkoo ummataa oromoo Hin beeku Abiy.
Horii wa’ii ti.Qeerroo Amboo ti sobuu dhufaa ???

Walga’ii Amboo Guyyaa Har’a Abiy gaggeessaa jiru Qeerroon Amboo fuula dura galmichaa tti dhaadannoo dageedisaa jiru.
Walga’ii kun Hotela Abebech matafaria tti gaggeefamaa jira.
Qeerroon nu seensisaa jennaan warra waraqa qabu Mootummaan Xalayaan filee yaame malee qeerroon Hin seenu waan jedhameef mormiin eegaleera.
Kan Mootummaan filee yaame Ganda Ganda irraa durgoo 1000 fudhatanii dha.
Isaanis..
# basaastota Qeerroo hiisisaa turan.
#jaarsolii sobduu.
#Abbaa Gadaa sobduu.
#Kaabinoota
#qeerroo forjed.kkf qofa.
Reenfaa ,madoo fi bohiicha keenya irratti walga’ii sobaa Hin gaggesitan jechaa jiru Qeerroon Amboo.

Dábessá Gemelal