Breaking: Amaarri lafa humnaan qabatee jiru hanga Muddee 30tti gadhiisee akka bahu kallattiin ka’ame.

#Breaking: Amaarri lafa humnaan qabatee jiru hanga Muddee 30tti gadhiisee akka bahu kallattiin ka’ame.

Lafa bal’aa bulchiinsa Tigraay jala ture kan akka Walqaayit, Xagadee fi Raayyaa faa keessatti caasaan Bulchiinsaa Naannoon Amaraa diriirsaa jiru seeran ala waan taheef hatattamaan diigame kan Bulchiinsa Koree Yeroo Tigraayin akka bakka bu’us qajeelfamni kennameera.
Tahus, qondaalota Naannoon Amaaraa keessaa hedduun qajeelfama kana hin fudhanne. Sababaa kanaanis lollii fi diigumsi PP keessatti dhalachuun waan hin oolle jedhameera. Ibsa bal’aa qabxii 10 paartiin PP baase guutuun isaas TV Amaaraa irratti akka hin dubbifamne uggarameera.

Uummatni naannoo Amaaraa siidaan kun bakka nu hinbu’u jechuun har’a buqqisanii jiru. Gaariidha!
Ummatni Oromoos siidaa Miniliki fi Hailesillaassee kan isa bakka hinbuune Oromiyaa keessaa buqqisuu qaba.


Federaalizimii Subdaneessaa