#Breaking 4kiiloo jeequmsa hamaa keessa jirti

#Breaking 4kiiloo jeequmsa hamaa keessa jirti

Hiriira guyyaa har’aa Naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa ooleen fi Miidiyaaleen Mootummaa gabaasaa oolaniin wal qabatee Dr.Abiyyi Ahmad itti aanaa isaa Dammaqaa Mokkonnaniin situ harka keessaa qaba jechuun 4kiiloo keessatti lolli guddaan banameera Odeefannoo guutuu link armaan gadii banuun hordofaa

~ማነው ጠባብ?
~ ማነው ዘረኛ?
ይሄ GENOCIDE ከማወጅ አይተናነስም!።


Dhaddachi Mana Murtii Federaalaa Lidataa/Caffee Tumaa Dawit abdataa fi Lammii Beenyaa Bakka Isaan Hin Dhihaatinitti Beellama Ji’a Tokkooti Qabe.
Daawit Abdataa fi Lammii Beenyaa guyyaa har’aa Ebla 12, 2013/20, 2021 tti Beelama mana murtii qabaatanis Buufanni Poolisii Mojoo isaan itti hidhaman dhiheessuu hin dandeenye.
Oolmaa Dhaddacha mana murtii Lidataa har’aa bakka isaan hin jireetti ooleen Daawit Abdataa fi Lammii Beenyaa gaafa 12, 09, 2013 tti akka dhihaataniif beellamnii qabameera.


Abbaan Amantaa
👉 Gaafa uummata #Tigraayi fixuuf deeman humna addaa Amaaraa #Eebbisee gadhise,
👉 Gaafa Uummata oromoo walloo irratti bobb’anii madoon osoo hin hafiin hospitaalati jumlaan fixan biyya qajeelchufi jedhee dubbatee fi
👉Inni ganda filatee dhumiitii ganda kaaniitti gammadee dhumiiti ganda tokichaa(sunuu kan hin jirre kijibaan) boo’uu kun anaaf Abbaa amantii osoo hin taanee Nama #Waslaattaa fi nama #Baalageedha ulee dhabee boo’uudha.

Cadaa Arkkaan dhaabeen qoottoon muufi jeennaan ijjaa koottii dhiigee


Gootaa dhugaa du.aan kee jiraa Opodioo caalaa!!!!!!??!

Lola Maatii jidduu hin seeninaa yammuu jennu tapha isinitti hin fakkaatin.
Har’aa Leebaa jedhaniis boru geetaa jechanii akka Hiriira bahaniif beekna.
Dabalataan immoo mormiin tibba kanaa Abiyyi irratti Naannoo Amaaratti baname fake dha.
Bilxiginnaa Naannoo Amaaraatu Ajaja Abiyyiin qindeesse. Kaayyoon isaa Hiriira Deeggarsa Abiyyi Oromiyaa keessatti tibba kana baasiisuuf. Tibba kana arguuf teessuu eegaa!

1 Comment

  1. he is a wrong person that has the wrong dream. he is craving for the last century when the world is stepping forward to the advancement of the 21st century. Abiy is not fit for this position rather better to be narrated journalist. He is not helping in the overall governance of the country even for amharas who dreaming of the old-fashioned monarchy. This is delusional as he is I know all in every place of every aspect. Anyone who doesn`t respect the right of Oromo and give due respect and work for true democracy has no space in that land. Really you dare to say to destroy Oromuummaa?
    Time will decide and see what will follow. So Abiyi has to be stepdown before more bloodshed is happening. If he wants to leave his power peacefully that is the only wise decision he has to do.Otherwise getting Mengistu`s chance is soon and very soon.

Comments are closed.