Breakin News: Salphinni Abiy haamidifi Bilxiginnaa akkuma itti fufeetti jira!

Breaking News: Salphinni Abiy haamidifi Bilxiginnaa akkuma itti fufeetti jira!
#Breaking_news!  ###Waliif Dabarsaa

“Guyyaa har’aa Ajajoonni Command post Wallagga, Gujii, Boorana, Shawaa Lixaa irra walitti dhufanii waltajjii Magaalaa Naqamteetti gaggeessan irratti Ijoolleen Oromoo Ajajoota Command post keessan jiran waltajjicha dhiitanii ba’aniiru!

Gaaffii isaan gaafatanii waltajicha dhiitan keessaa

  • Nuti Oromoof hidhanne humni Command post kan ajjeessa jiru Oromoodha kun maaliif sirrraahu dide?
  • Command post Seeraan alaa Wallagga, Gujii, Boorana qofa irratti maaliif labsama?
  • Ajajaan tokko akka jadhetti ani haadha kootu hiriyyoota koo Raayyaa ittisa Biyyaa keessa jiraniin Gidaamiitti na jalaa ajjeefame osoo haati koo dute jirtu ani akkamittiin amma booda qawwee haati koo ittiin duute baadhadhee deemaan?
  • Amma ummata irraa dhalanne ajjeessa jirra yoo Mootummaa kun kufe Carraan keenya maal ta’a?
  • Ummaatni Oromoo akka diinaatti nu abaaraa jira akkamitti saba Oromoo bakka buunee jirra jachuu dandeenya?
    Erga gaaffii armaan olii kana gaaffanne booda deebiin waan dhabneef waltajjicha dhiinne Paatroolii keenya kaafanne gara kaampii keenya deebiine jirra oromoo waan si amanuuf Odeeffannoo kana siif erge akka ati sagalee keenya kana ummata Oromoo Bal’aa biraan nu geessu abdii guddaa qabna”

Waliif Dabarsaa? Qabsoon keenya amma bakka Bilxiginnaan qilee irraa hin galle buutu geesse jirti!!
Sagalee Sabboontoota Oromoo Raayyaa ittisa Biyyaa Magaalaa Guddoo Lixa Oromiyaa Naqamtee irraa!!


#ODUU_AMMEE!
Obbo Lammaa Magarsaa dhimma kaafamuu Eegdoota (Security) Jawar Mohammed, Haala yeroo Oromiyaa keessa jirtufi gocha duguugaa Sanyii (Genocide) ummata Oromoo Lixa Oromiyaa fi Kibba Oromiyaa irratti Raayyaa ittisa Biyyaan raawwatama jiru gara Miidiyyaan ibsuuf qophii ta’uu isaa Odeessi nu dhaqqabeera!! Yaa Rabbii Shira Abiy Ahmed fi Bilxiginnaa Lammaa irra qabi dhugaa ummataa ifa baasi!!Jacha yoomu hin dagatamne “Gooftaan keenya ummata keenya” Lammaa Magarsaa!


Jeneraal Kamaal Galchuu

“Qabrii Mallasatu Jawar Mohammed irra jabate Biyya teenya keessatti? gocha Diinummati kuni.Osoo egdoota Mallas Zeenawi hin kaasin akkamitti Egdoota 𝐉𝐚𝐰𝐚𝐫 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐞𝐝 Kaasan? Egdoota hanga amma Bajata Mootummaatin Qabrii Nama du’ee eegaa jiran kuni osoo jiru, Maalif Egdoota Jawar kaasan? Qabrii (Reeffa mallas Zeenawi) tu Jawar Mohammed irra Jabaate Biyya teenya keessatti? Kuni Gochaa diinummati malee sababa partii mormitootaf Mootumman egumsa hin godhu je,e kaase miti,
Mallasa Du’e Eeguu fiJawar Mohammed Nama lubbun jiru kan biyyaa Adduunyaa kanaf Bu,aa guddaa buusa jiru kana eegun kamtu irra fayidaa qaba jette”

Miidhaksaa Abbishuu