BRAEKING NEWS: Qaaniidha!! Nafxanyaan Oromoo Sangaa Saamtee waraana ilmaan isaa fixaa jiru nyaachiisufi!!

BRAEKING NEWS: Qaaniidha!! Nafxanyaan Oromoo Sangaa Saamtee waraana ilmaan isaa fixaa jiru nyaachiisufi!!

Sadaasa 24/2020
Sangaan waraanaf jedhamee baha Oromiyaa buusii dirqiitin qotee bulaa fi hojjetaa irraa guuramee bitame konkolaataan Shanii ol booji’amee/Saamamee jira.Bakki saamichi kun itti geggeeffame daangaa Affaariiin qarqara Raayyaa Azeeboott tahuutu barame. Qaamni sangoota kana saame/booji’e WaraanaTigraay ykn hidhattoota Affaar keessa socho’ani dha jedhameera. Poolisiin Humna Addaa sangoota kana waliin turan 20 tahanis dhabamuun isaanii hubachuun danda’ameera.
Nafxanyaan waraana kana ajandaa
Oromoo taasisuuf sangoota kiraa fi shiraan walitti qabee ololaaf fayyadamaa turuun isaa ni beekama.
FSM irraa