Site icon Kichuu

Muummichi Ministeera Dr. Abiyyi Ahimed muudama kennaa akka jiru beekamaadha. Amma bakki duwwaan hafee jiru bakka Boordii Filannoo Biyyoolesaati.

Boordii Filannoo Biyyoolesaati

Muummichi Ministeera Dr. Abiyyi Ahimed muudama kennaa akka jiru beekamaadha. Amma bakki duwwaan hafee jiru bakka Boordii Filannoo Biyyoolesaati. Bakka kanaaf immortal Dr. Diimaa Noggoofi Juhaar Mohaammad kaadhimamanii iccitiidhaan dubbichi eegamaa ture. Amma garuu Dr. Abiyyi kaadhimamtoota lachan sana haquudhaan dura teessuu paartii Qinijitii duraanii aadde Burtukaan Miidhaksaa walitti qabaa boordii filannoo biyyoolessaa godhee muuduuf qophiirra jira. Karoorri kun itti yaadamee ABO filannoo keessatti danquuf akka hojjetamaa jiru ibsa. Burtukuaan Miidhaksaa saba kamiin akka taate wanti beekamu hin jiru. Akka burqaa tokko tokkotti Guraagee Sooddoodha jedhu. Yoo akkas ta’e filannoo isa dhufutti paartiin “EPRDF” paartii Ginbot-7 tiif haala mijeessee, Oromoo siyaasa biyyattii keessaa rukutee baasee warra Ginboot -7 waliin hojjechuuf akka barbaadu ta’uu mul’isa.
Oljira Shiferaw irraa

Chali Ensermu Beyene


Shukshukta (ሹክሹክታ) – ብርቱካን ወደ ሃገር ቤት ለምን ተጠራች? | Birtukan Mideksa | Dr Abiy Ahmed


Kaa safuu wallaalee qeerroo oromo itiiwamaa jedhe gootiichii caalaa bultum..💚

Exit mobile version