Boombii Harkaa RIX’n, Ona Mana-Sibuu, Magaalaa Mandii Keessatti, Shamarraniifi Haawwan Oromoo Shan irratti Dhoofameen,

RSWO | Boombii Harkaa RIX’n, Ona Mana-Sibuu, Magaalaa Mandii Keessatti, Shamarraniifi Haawwan Oromoo Shan irratti Dhoofameen, Lama Ijaafi Harka Dhabuufi Wal’aansas Dhorkamuu | Qeellem Wallaggaa, Ona Anfilloo Keessatti Oromoonni Shan RIX’n Ajjeefamuu

Geerarsaa kana dhaggeeffadhaa onnee lammiiwwan koo Keessaa madda goota oromoo umurii nuuf dheeradhaa leencaa harmee Oromiyaa jabaa koo


Marii Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahmad hordoftoota amantii Pirooteestaantii waliin taasiisaan.

#OromooDhagaii:Mootummaan Naannoo Amaaraa Humna Waaraanaa Addaa Leenjisee Eebbisiise, humna Waraanaa kanas Nama Generaal #Asaminoo_Tsiggeejedhamutu leenjise. Haasaawaa Eebbaa loltoota addaakanarratti godheen jeneraaltichi Nafxanyaa kun haala ulfaataa Waggaa 500 dura nu mudate kan caaluu keessa seennee waan jiruuf sana keessaa bahuuf humna waraanaa jabeeffachuu qabna jechuun dhaadate. Bara 500 dura dugda duubatti deebi’ee akka yaadatu Kan isa godhe bara Oromoonni Walloo marraa hedduu lolani injifannoo olaanaa irratti gonfatan bara #Warqituun Teediroos galaafatte yaadachuu isaati, Har’a Walloon Cabsanii daangaa babaldhifachuufi humna qawween aangoo biyyatti cufa dhuunfachuuf halkanii guyyaa wal ijaara jirti ilmaan diina humni Waraana Addaa leenjisanii eebbisiisa jiranis kanumaafi.
Oromoo Bakka Jirtuu WBO kee jabeessii!!

Ibsa Negassa Wegassa