Boombii harkaa qaamota mootummaan Amboo keessatti dhoofameen Oromoonni 23 ol ta’an madaa’uu | RSWO

Boombii harkaa qaamota mootummaan Amboo keessatti dhoofameen Oromoonni 23 ol ta’an madaa’uu | RSWO

Tigiraayi waraana ishee fudhattee jirti(guutuun isaanii, saba isaanii waliin maqalee jiru). Amaarri waraana ishee of biraa qabdi. Waraanni abbaa dhabee – yeroo mara ergamaa halagaa ta’ee jiraatu – waraana nu keessa bahe, waraana Oromooti. Mootummoonni(abbaa irree) Itiyoophiyaa yeroo hunda waraana Oromoo keessaa bahe ergatu. Kan deemaa nama ajjeesaa jedhamee ergamu waraana ilmaan Oromooti. Oromoo keessaa bahee – Miseensa waraana Itiyoophiyaa ta’ee, kan Oromoodha dhukkubsatu yoo argan dhoskaatti ajjeesaa turan(ammas isumatti jiru). Akkuma waraana keenya wayyaanee jalaa bilisa goone – Abiyoot jalaa bilisa isaan goona. Oromoo! Poolisoota Oromoo kana itti hin aarinaa(waan olii itti dhufe hojjetu) – tariimmoo gaafa rakkoon hammaatte isaanumatu gaachana keenya.

Hassen Ruwani


Dinii Guddaan Poolisii Oromiyaa Shaneedha jetti Bilxiginaan. Garuu dubbiin akkasii miti, Gaafa Lamma Magaarsaa Prisedent Naannoo Oromiyaa turetti Poolisiin Oromiyaa Eejjannoo akkam qabaacha turte. Yeroo sanatti dinni isaanii Eenyuu ture?? Rakkoon Oromiyaa keessatti deddeebite akka katuu kan gochaa jiru Mootumma Naannoo Oromiyaati, Sababni isaas yeroo rakkoo tokko mudatte Osoo Qoraate hin xumuriin Shaneedha jedha. Dinii keenyas kana Argate akka barbaade Oromiyaa gochaa jira. Fakkeenya Naannoo Amaara fudhaa, yeroo rakkoo naannoo sana keessatti tahe, Waraanaa Aseminaw Tsiggetu kana godhe ykn Shiftaa Naannoo keenya keessa jirutu kana godhe hin jedhanii, Akkuma Baalan qaqqabeen Waayyaneetu godhe jedhu. Garuu baalan achumatti badaa. Keenya immoo Boloola angoof jedhe, Maqaan isaan balleesse jedha Shanee jedha Waaqayyoon Shan isaan hin Bulchiin, kun immoo Oromiyaa Diree Jeequmsaa akka tatuuf haala mijjeessafi jira. Dubbiin Manumaa keessan keessa Sakkata’a dursaa, Achiin booda Warraa Soddaa keessanii ofirraa shakkaa, itti ansaa Waayyanee shakka kanan alaa Diraaman ammaa deema jiru kun Oromoo fi Oromiyaaf baala gudda tahu danda’a.