“Boolee Bulbulaa keessatti duulli Qeerroo mana hidhaatti guuruun itti fufee jira.

Above Single Post

#Boolee_Bulbulaa (Inbox)

“Boolee Bulbulaa keessatti duulli Qeerroo mana hidhaatti guuruun itti fufee jira.

Kunis ergaa guddaa duubaa qaba! Qeerroo naannoo San jiran kan odeefanno fii ittisa ta’uu dandahan uf jalaa qulqulleesuun jawar Mohammed irratti tarkkaanffii fudhachuuf qophaayaa jiran.”

Tsegaye Ararssa

#Buraayyuu (Inbox)

“Namoonni armaan gadii kurnan kun Buraayyuu,waajjira poolisiitti hidhamanii jiru. Himanni irratti banames “Shororkeessummaa” yoo ta’u beellaman irratti qabamee jira.
1.Morkaa Balaay
2.Gammadaa Abarraa
3.Dabalii Tasfaayee
4.keetiinboon Bulchaa
5.Siraaj Suleemaan
6.Ibiraahim Muzaamil
7.Olaanaa Imam
8.Gabbisaa Ibsaa
9. Girmaa Baqqalaa
10.Abarraa…….”


#Finfinnee, Summit (Inbox)

“Kuni Ooyiruu Qonnaa Koondomiiniyeemii summit keessa jiru bara kana boodani qotatuun waan biraati. kunoo ooyiruu akkanatti midhaan oomishu kanatu gamoonni ijaaramee warra kaabaaf raabsamaa ture. Ammas itti jira.

“Suraan dhumarratti maxxanfame kan agarsisu immoo kan bara darbe akkuma bara kanaa ooyiruu ture midhaan baayyee irraa argatan bara kana irraa fudhatamee gamoo irratti ijaaraa jiru.

“Laali kaa, iddoom kun lachuu asuma Summit condominium keessa. Abdiin warra oomisha gaarii argachaa jiran kanaa maal akka ta’uuf deemu baayyee yaaddessaadha.”


 

Below Single Post

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.