“Nuti qe’ee diiguu mitii, qe’ee diigame ijaarra bokkuuf siinqee qabannee. Hammachuuf tiksuu malee jigsuuf diiguun baranne.”

“Nuti qe’ee diiguu mitii, qe’ee diigame ijaarra bokkuuf siinqee qabannee. Hammachuuf tiksuu malee jigsuuf diiguun baranne.”

Walaloo Leta Kenei Aga

Gaaffifi deebii Obboo Kumaa Dammaqsaa addatti BBC waliin taasisaniin ”Magaalaan guddoo Oromiyaa Adaamaatti akka darbu numatu murteesse,” jedhu.
Dhimmoonni biroos jiru. Itti dhiyaadhaa.

Kumaa Dammaqsaa farra haaromsa amma dhufee kanaa tahuu isaa ragaa ofirratti bahee jira. Kana malees badii kaleessa OPDOn Wayyaanee waliin tahuun Oromoo irraan gahaa turte sirrii dha jechuun falmaa jira. Magaalaan guddittii Oromiyaa Finfinnee keessaa bahuun sirrii ture, kanas qaama biraatu nu ajaje osoo hin taane numatu akka OPDOtti murteeffate jechuun dhugaa ummanni beeku haalee jira. Amma Finfinneetti deebi’uun akka isa hin gammachiisinis jechoota isaa fi hafuura irraa dubbifamuun calaqqisiiweera. Master Pilaaniin ilmaan Oormoo kumaatamni itti wareegamanii hambisiisan sunis sirrii ture, borus deebi’ee akka hojiirra oolu abdiin qaba jedhe. Namni kun kana caalaa maal godhee akka diinummaa isaa ibsu naaf hin galu. Yakkamaan kun karaa nagaan, kabajaan geggeeffamuun dogoggora. Isaaf kan malu Qilinxoo deemuu ture. Karoora diinaa kan kaleessa Oromoon falmatee ofirraa hambise Kumaan Dammaqsaa osoo hiree argatee deebisee hojiirra oolchisiisuuf hawwii akka qabu agarsiisee jira. Kanaafuu ammas karaa danda’ameef hundaan haaromsa kana gufachiisee hawwii isaa fi gooftota isaa Wayyaanee guutuuf carraaquurraa duubatti waan hin jenneef hogganni amma jiru fala itti godhuu qaba.

Yaya Beshir

#እስቲ_ሞቅ_ያለ_ጭብጨባ_ለ_ኤርሚ

እስቲ ኤርሚን ያላቹ አድምጡ እና ስጨርሱ ላልሰማ አሰሙ ይሄ እውነት ጠላትም ወዳጅም መስማት አለበት

This guy is  so cray!!

3 thoughts on ““Nuti qe’ee diiguu mitii, qe’ee diigame ijaarra bokkuuf siinqee qabannee. Hammachuuf tiksuu malee jigsuuf diiguun baranne.”

  1. Also, please ask who were with Kuma Demeksa to decide master plan, and transfer from Finfinne to Adama? What capital do they have? What sort of “qabso” he will make?

  2. This guy is going to get mad because of oromoo political organizations unity regarding oromo issue. lol at his dirty attempt to creaty enemity between team Lemma and oromo political organizations. The so called Ermias and his hate propogand machinery “ESAT” are working hard to create division between oromo and the rest of Ethiopian peoples especially Amhara. Sir your master’s Birhanu manifesto to grab power by fueling conflict failed. So spreading hate and division will never ever help you to achieve your dirty goal. The historical and legal ownership of Finfinne by Oromo will be realized. Stop barking just like a mad dog. Jigsa

Comments are closed.