Waan Kun hedduu garaa nama raasa. Bakka addaddaatti bobba’anis, Kaayyoo Oromoo

Waan Kun hedduu garaa nama raasa. Bakka addaddaatti bobba’anis, Kaayyoo Oromoo irratti quba walqabu.Ilmaan Saba tokkoo akkanatti garaa keessa walbeeku.
Ni moona!!

Oromo TV: Haala Yaroo Impaayera Toophiyaa fi Qabsoo Bilisummaa Oromiyaa

የመቀሌ ነዋሪዎች የአልጀርሱ ስምምነት የፈረሰ ውል እንደሆነ በመግለፅ የተቃውሞ ድምፃቸውን አሰምተዋል።

OMN FINFINNEE: QEERROO SHOW (Adol 18, 2018)
Turtii hidhamtoota Siyaasaa duraanii Injinar Masfin Abbabaa fi obbo Masfin Ittaana waliin


Yaadachiisa:
=========
Namoota jecha “gaallaa” jedhanii barreessan ykn dubbataniif deebii hin kenniinaa; sababni isaa, nuti Oromoo dha. Yoo Oromoo jedhan qofaa deebii itti kenna. Akkasumas, namoota “shanee” jedhaniif illee deebii hin kenniinaa. Namooti hedduun dhibee mataa waan qabaniif, jechoota akkanaa fayyadamanii xiyyeeffannoo ykn gabaa argachuu barbaadu; akkanaanis keessoo isaanii gammachiisu.
Nama namummaa keessaa bahe, yoo dandeessan wal’aanaa; dhibamtoota wal’aanuun eebbifamaa dha.

Yeroo kana diinni keenya roga hedduun shira dalagaa jiran. Amma Oromoon dhaaba siyaasaa fedhe jala jiru, Dantaa Oromoo Fi Oromiyaa tuksuu irratti waliitumsuu qaba. Oromoo fi Oromiyaan yoo hin jiraanne, siyaasti keenya gatii hin baasu. Amma siyaasaan waldura dhaabbachuu xiqqeessuun barbaachisaa dha. Oduu baay’isuu irra ijaarsa irratti hojjachuunis murteessaa dha. Amma hojiin dursinee argamuu qabna. Namni hojii dhiisee oduu irra ooluu baay’isaa jira. Kun sirratuu qaba. Oduun gaarii dha; hojiin gaarummaa dha. Hojiin Oromoo fi Oromiyaa bira haa dhaabbannu!!
#Hojii #Hojii #Hojii

Simbirtuu: Miseensa jajjabeefi leenjisaa jajjabee kan dubbatan caqasaa.
– Oduunis jira