Biyyoonni jajjaboon Sudaan keessa jiru.

Biyyoonni jajjaboon Sudaan keessa jiru.

Oduun Itoophiyaa keessaa garuu “mootummaan lubbuudhan jira moo hin jiru” tahee itti fufeera!
Hogganaan Tikaa biyyaa Israa’el, Eelii Coheen marii jabduudhaaf Sudaan jiru. Qondaalli tikaa kun hooggantoota basaasaa fi waraanaa Sudaan waliin mari’ataa jiru.
Oduu walfakkaatuun, Ajajaa Itti Aanaa Waraana Ameerikaa, Damee Afrikaa kan tahan ‘Andrew Youngis akkasumas daawwannaaa hojiif Sudaan jiru.
 
Yeroo lolli daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti deemaa jiru kanatti biyyoonni alaa hedduun Itoophiyaa irraa gara Sudaanitti fuula garagalfatanii hojjetaa jiran. Itoophiyaa keessatti garuu yeroo ammaa “maaltu hojjetamaa jiraa” otoo hin taane kan odeeffamaa jiru “mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru lubbuudhan jira moo hin jiru?” kan jedhu taheera.
 
Kunis rakkoon hooggansa Koloneel Abiyyi Ahimad uume sadarkaa hammaataa irra gahuun biyyattii gara diigumasaatti hoofaa jira jechuun kan qeeqaa jiran hedduu dha.FSM irraa