ONN:TVOMT:Olollli sobaa kan OPDO biyyaa keessaa fii OPDO biyya alaatiin bifa qindoomina

ONN:TVOMT:Olollli sobaa kan OPDO biyyaa keessaa fii OPDO biyya alaatiin bifa qindoomina qabuun deemaa jiru kun Eessaa ka’e ?

Gidduu kana dhimma dhunfaaf magaalaa alan ture kanaaf facebook kana jala bu’e ilaalaa hin turre. Ammoo ABOn guyyaa sadii keessatti helikobtara bitate na eegusaatti baayyee tokkon gammade. Kana kan jedhees Ittaanaa Haabte dha, kan oduu ammee kana tamsaase ammoo OMN dha. Gurri keessan waan gaari haa dhagayu

Oloolli ABO irratti gaggeeffamu haala dukaa bifa jijjirrachaa dhufu argina. Dur dur dinatu olola kana afuufa, bara ammaa kana ammoo warra afuftutu afufa.

Xinxala gabaabdutiin walitti deebin

ONN:TVOMT:Olollli sobaa kan OPDO biyyaa keessaa fii OPDO biyya alaatiin bifa qindoomina qabuun deemaa jiru kun Eessaa ka’e ?

ONN:ODUU OLMAA OROMIYAA JULY 9/2018

Akkasi kolkollee OPDO Jalqabaa Kabajaa baradhu?