Biyyaa Itoophiyaa Jedhamtu Keessa Mootummaan Seeran Filames Seerris Hin jiru Guutu Biyyatti keessatti Waraanni Ummata Goolaa Jira.

Biyyaa Itoophiyaa Jedhamtu Keessa Mootummaan Seeran Filames Seerris Hin jiru Guutu Biyyatti keessatti Waraanni Ummata Goolaa Jira.
 
Ummanni Walayaattaa Gaafii miraa Waan gaafateef Waraana Itti bobbaasun Ummata Dallaniisiisanii Ummanni walayittaa Hiira nagaa Gara Mormiitti jijjiirun Qabeebeenya Mootummaa Maqaa Dhayatu barbadeessaa jiru.
Kun Guutuu Oromiyaa keessatti cimee itti fufuu qaba.

በወላይታ ክልል በድዳዬ ዞን ዛሬ ከጧዋቱ ጀምረው
-ህዝባዊ ጥያቄ ይመለስ
-የታሠሩት ይፈቱ
-ወላይታነቴ ወንጀል መሆን የለቤትም
-መንግሥት የወላይታ ልጆችን መግደል፣ ማሠር፣ ማሳደድ ይቁም
-ጥያቅያችን በህገ-መንግሥቱ መሠረት ይመለስ
-በማሠር የምቀለበስ ጥያቄ የለም እና የመሳሰሉትን መፎክር በመያዝ ዛሬ ጧዋት አደባባይ ወጡ፡፡