Biyya Sa’ud Arabiyaa kutaa Jiizaan mana hidhaa shawaa jiraa jedhamu keessatti ilmaan Oromoo haala kanaan dararamaa jiru

Biyya Sa’ud Arabiyaa kutaa Jiizaan mana hidhaa shawaa jiraa jedhamu keessatti ilmaan Oromoo haala kanaan dararamaa jiru!!


Biyya Sa’ud Arabiyaa kutaa Jiizaan mana hidhaa #shawaa #jiraa jedhamu keessatti ilmaan Oromoo haala kanaan dararamaa jiru. Eega hidhamanii baatii lama fixanii sadaffaa keessa jiru. Wanti nyaataa dhugaatii, bakki qulqullinaa fi owwi hedduu nu rakkisaa jira jedhanii himataa jiru.

Umar Muhammad Abduu


AGM:Dhaamsa Oromoota Mana Hidhaa Saudii Manaxiqaa Jiizan Irraa Oromoo Maraaf. Tolchaa Huseen Maddaa


Of ta’i! Ati suma! Orma ta’uuf hin rakkatiin!


‘Pirojektiin torban dabre Obbo Addisuun Sabbatatti eebbisan haer’a akkana jira”

#EebbaMoofaa #EebbaSobaa

Badhaadhina/Bilxiginnaa

Kuni Magaala Sabbataatlti