Biyya diigee ani sababii hin tahu jechuu barbaade fakkaata. Baqachuuf moo akkam heda?

Biyya diigee ani sababii hin tahu jechuu barbaade fakkaata. Baqachuuf moo akkam heda?

Du’a keenyaaf sababi si’i,hidhamuu ooggantoota keenyaaf sababi si’i. Covid-19 caalaa rakkoon keenya si’i.

Kaabbicha! 2 of them are gone 2 more to go…#Falfaltuu


ከቄሮ የተላለፈ የ4ተኛ ዙርየተቃውሞ ጥሪ!