Birmannaa Qeerroo Barattoota Univeristii Jimmaa uummata Wallaggaaf

Birmannaa Qeerroo Barattoota Univeristii Jimmaa uummata Wallaggaaf


KFO! KFO n hayyuu fi xiinxalaa Siyaasaa beekamaa obboo Jawaar Mohamed dabalatee Injinaar Ayyalaa Dagaagaallee ofitti dabaluun dhaaba hayyoota jaarraa kanaan deeggarameen of utubee imala isaa itti fufaa jira.


Unprofessional
Dhabni #KFO jedhamu kun dhuguma nama qabaa? Maal hojiin akkanaa? Maal rakasni akkanaa? Uummanni keenya kana faana hinburjaaja’iinaa. Kashalabbee akka Addisuu Bulaallaa kan maallaqa boordii Filannoorraa argataniin akkas teessee FB dhaan munaagdu kanatu amma dhaaba sana geggeessaga. Miseensummaan akkanaan kadhatamaa? Wayi Oromoo. Ici