Birmannaa! Dhaamsa Hidhamtoota Qilinxoo fi Qaallittii Irraa Dhufe!

#Dhaamsa Hidhamtoota Qilinxoo fi Qaallittii Irraa Dhufe!
ย 
“Haalli nuti keessa jirru haalaan yaaddessadha. Tikni Paartii Bashaadhinaa (PP) Oromoo fi Nafcanyaa jechuun hidhamaa jiddutti shira guddaa xaxuun waldhabdee jidduu keenyatti uumaara.
Kana malees hidhamaa haaraa dha jechuun namoota dhibee Koroonaa (COVID-19) Qabaman nutti galchuun dhibeef nu saaxilaa jiru. Maaloo ummata keenya keessaa fi alaa rakkinna keessa jirru kana dhaqqabsiisaa biraan nuuf gahaa!”


OMN: OLLAAN Tarkaanfii Mootummaa Amerikaa gaafate (Sad 17, 2020)


Mootummaan gamtoomanii dhiittaan mirga nama tigiray keessatti mootummaa nafxanaan rawatama jiru akka dhaabbatu gaafte akkasumas ajjeechaan garmalee naannoo beniishangul gumuz keessatti raawachaa jiru fala akka argatu akeekkachiise


Mucaan gaditti agartan kuni Hasan Aliyyi Husseen jedhama. Dhalataa Walloo Kamisee aanaa harxummaa fursee magaalaa jumaatee (cirrattiiti). Gara Sa’ud Arabiyaan deema jedhee eega biyyaa bahee bara tokkoo oli tahee jira. Ijabuutiirraa gara Yaman bahe jechuu malee san booda bakki inni gahe osoo hin baramin jira. Namoonni mucaa kana agartan akka lakkoossa gadii kanaan nuuf bilbiltan kabajaan isin gaafanna.
Lakkoossa abbaa isaa 0912993320
Warra Sa’udii jirtaniif immoo lakkoossa bilbilaa 0596038140 warri agartan kanaan bilbiltanii akka nuuf himtan kabajaan isin gaafanna.


ODUU GAMMACHIISAA !
๐—๐—ฒ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—บ๐˜€๐—ถ ๐—š๐˜‚๐—ฑ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ž๐—ฎ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฒ ๐—ข๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜†๐—ฎ๐—ฎ ๐—ž๐—ฒ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ ๐——๐—ต๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ฒ.
๐–ฉ๐–พ๐–พ๐—Š๐—Ž๐—†๐—Œ๐—‚ ๐—„๐—Ž๐—‡ ๐—„๐–บ๐—‡ ๐–ฝ๐—๐–บ๐—…๐–บ๐—๐–พ erga ๐—†๐–บ๐–ฝ๐–บ๐–บ๐—…๐—…๐—…๐—‚ ๐—‹๐–บ๐–บ๐—๐—๐—‚๐—‚ โ€œ๐–ซ๐—ˆ๐—…๐–บ ๐–ฒ๐—๐–บ๐—‡๐–พ๐–พโ€ ๐—ƒ๐–พ๐–ฝ๐—๐–บ๐—†๐—Ž ๐—‚๐—‹๐—‹๐–บ๐—๐—๐—‚ ๐—€๐–บ๐–ป๐–บ๐–บ๐—Œ๐—‡๐—‚ ๐–ฝ๐—๐—‚๐—’๐–บ๐–บ๐—๐–พ๐–พ ๐–ป๐—ˆ๐—ˆ๐–ฝ๐–บ. ๐– ๐—„๐—„๐–บ ๐—€๐–บ๐–ป๐–บ๐–บ๐—Œ๐–บ ๐—€๐—ˆ๐–ฝ๐—‚๐—‡๐—ˆ๐—ˆ๐—๐–บ ๐—‚๐—‹๐—‹๐–บ๐–บ ๐–พ๐—‹๐—€๐–บ๐—†๐–พ ๐—„๐–บ๐—‡๐–บ๐—๐—๐—‚,
๐Ÿงท๐–ข๐–บ๐–บ๐—Œ๐–บ๐–บ๐—‡ ๐—€๐–บ๐—‡๐–ฝ๐–บ 3267 ๐–ฝ๐—‚๐—‚๐—€๐–บ๐—†๐–พ๐–พ๐—‹๐–บ.
๐Ÿงท๐–ฆ๐—Ž๐—’๐—’๐–บ๐–บ๐—๐—๐—‚ ๐—€๐–พ๐–ฝ๐–ฝ๐—Ž-๐—€๐–บ๐—…๐–พ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–บ๐–บ๐—‡ ๐–ฝ๐–บ๐–ป๐–ป๐–บ๐—…๐—…๐–พ๐–พ ๐–ฟ๐—‚ ๐—†๐—‚๐—‡๐—‚๐—Œ๐—๐–บ๐–บ 7-8 ๐—๐—Ž ๐–บ๐—ƒ๐—ƒ๐–พ๐–พ๐–ฟ๐–ฟ๐–บ๐—†๐–บ/๐—Ž๐—„๐—„๐–บ๐–บ๐—†๐–ฟ๐–บ๐—†๐–บ๐–บ ๐—ƒ๐—‚๐—‹๐–บ.
๐Ÿงท ๐–ผ๐–บ๐–บ๐—Œ๐–บ๐–บ๐—‡ ๐–บ๐–บ๐—‡๐—ˆ๐—๐–บ 43 ๐—€๐—Ž๐—Ž๐—๐—Ž๐—†matti ๐–ฝ๐—‚๐—‚๐—€๐–บ๐—†๐–พ๐–พ๐—‹๐–บ.
๐Ÿงท๐–ฆ๐—ˆ๐–ฝ๐—‚๐—‡๐—‡๐—ˆ๐—๐–บ 6 ๐—„๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–บ๐—๐—๐—‚ ๐–ง๐—Ž๐—†๐—‡๐—‚ ๐–ถ๐–ก๐–ฎ ๐—๐—Ž๐—†๐—‡๐–บ ๐—†๐—ˆ๐—ˆ๐—๐—Ž๐—†๐—†๐–บ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐–บ๐—…๐–พ๐–พ๐—‹๐–บ.
๐Ÿงท๐–ฆ๐—ˆ๐–ฝ๐—‚๐—‡๐—ˆ๐—ˆ๐—๐–บ ๐–ฝ๐–บ๐–ป๐–บ๐—…๐–บ๐—๐–บ๐–บ 3 ๐—„๐–พ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–บ๐—๐—๐—‚ immoo humni ๐–ถ๐–ก๐–ฎ ๐—๐—Ž๐—†๐—‡๐–บ ๐—†๐—ˆ๐—ˆ๐—๐—Ž๐—†๐—†๐–บ๐–บ๐—๐—‚๐—‚๐—‡ ๐—๐–บ๐—…๐—Š๐—‚๐—‘๐–บ ๐—๐–บ๐—๐–พ๐–พ๐—‹๐–บ.
๐Ÿงท ๐–ฆ๐—ˆ๐–ฝ๐—‚๐—‡๐—ˆ๐—ˆ๐—๐–บ ๐–ฎ๐—‹๐—ˆ๐—†๐—‚๐—’๐–บ๐–บ ๐—๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐–บ ๐—„๐–พ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–บ๐—๐—๐—‚ ๐—Š๐–บ๐–ป๐—Œ๐—ˆ๐—ˆ๐—‡ ๐—๐—‚๐–ฝ๐—๐–บ๐—‡๐—‡๐—ˆ๐—ˆ jalqabeera, ๐—ƒ๐–พ๐–ฝ๐—๐–บ ๐—€๐–บ๐–ป๐–บ๐–บ๐—Œ๐—‡๐—‚ ๐—๐–บ๐–บ๐—ƒ๐—ƒ๐—‚๐—‹๐–บ ๐–ฏ๐—‚๐—‹๐–พzidaantiitti ๐–พ๐—‹๐—€๐–บ๐—†๐–พ๐–พ ๐—€๐–บ๐—†๐–บ๐—€๐—€๐–บ๐—†๐–บ๐—†๐–พ ๐—„๐—Ž๐—‡.
๐–ฆ๐–บ๐–ป๐–บ๐–บ๐—Œ๐–บ ๐—„๐–บ๐—‡๐–บ ๐–ป๐—ˆ๐—ˆ๐–ฝ๐–บ koloneel Abiyi Ahmed ๐–ฝ๐–พ๐–พ๐—†๐–บ๐–บ ๐—…๐—ˆ๐—…๐–ผ๐—๐—‚๐—‚๐—Œ๐–บ๐–บ ๐—’๐—„๐—‡ ๐–บ๐–ผ๐—๐—Ž๐—†๐–บ๐–บ๐—‡ ๐–ป๐–บ๐–ฝ๐–บ๐–บ ๐—†๐–บ๐—…๐–พ๐–พ ๐–บ๐—Œ๐—‚๐—๐—๐—‚ ๐–บ๐—„๐—„a ๐—๐—‚๐—‡ ๐–ฝ๐–พ๐–พ๐–ป๐—‚๐—‡๐–พ ๐—ƒ๐–พ๐–ผ๐—๐—Ž๐—Ž๐—‡ ๐–ช๐–บ๐–บ๐–ป๐—‚๐—‡๐–พ๐–พ ๐—๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐–บ ๐–บ๐—ƒaje.๐–ธ๐–พ๐—‹๐—ˆ๐—ˆ ๐–บ๐—†๐—†๐–บ๐–บ kana ๐–ฒ๐—๐—‚๐—†๐–บ๐—…๐—…๐—‚๐—Œ ๐– ๐–ป๐–ฝ๐—‚๐—‚๐—Œ๐–บ๐–บ ๐–ฅ๐—‚๐—Š๐–บ๐–บ๐–ฝ๐—Ž๐—Ž ๐–ณ๐–บ๐—Œ๐–บ๐—†๐—†๐–บ๐–บ ๐—Š๐—ˆ๐–ฟ๐–บ๐—๐—Ž ๐–ฅ๐—‚๐—‡๐–ฟ๐—‚๐—‡๐—‡๐–พ๐–พ๐—๐—๐—‚ ๐—๐–บ๐–ฟ๐–พ. ๐–ฑ๐–บ๐—†๐—†๐–บ๐–ฝ๐–ฝ๐—‚๐—‚ ๐–ฟ๐—‚ ๐–ป๐—ˆ๐–ป๐–ป๐–บ๐–บ ๐–ฝ๐–บ๐–ป๐–ป๐–บ๐—…๐—…๐—ˆ๐—ˆ๐—๐–บ๐–บ ๐—„๐–บ๐—‡๐–บ๐—Œ ๐—๐—ˆ๐—‹๐–ฝ๐—ˆ๐–ฟ๐—‡๐–พ๐–พ ๐—‚๐—Œ๐—‚๐—‡ ๐–ป๐—‚๐—‹๐–บ๐–บ๐—‡ ๐—€๐–พ๐–พ๐—‡๐—’๐–บ.
Maammee Caffee


Raayyaan Ittisa biyyaa Itoophiyaa ifaaf ifatti diigamuun gara Raayyaa Ittisa Amaaraatti deebeera.
ilmaan Oromoo ariitiidhaan keessaa ba’aatii gara uummataafi Waraana Oromoo WBOtti deebiโ€™uu qabdu?