Bilxigna Partin Maraatte! Miseensonni fi deggertoonni ABO guuramanii hidhamaa jiru.

Bilxigna Partin Maraatte!Miseensonni fi deggertoonni ABO guuramanii hidhamaa jiru.

“Dur bu’uurri deggersaa keenya giddugaleessa kana ture. Amma ABOn nurraa fudhatee jira. Kanaaf tarkaanfii fudhanna. Isinis nu gargaaraa.” Dubbiin kun walgahii tibbana magaalaa Adaamaatti taa’ame irratti hojjettoota biirolee Oromiyaatti qondaala biyya bulchuun dubbatame.

Ergasii guyyaa kana sadanitti miseensonni fi deggertoonni ABO guuramanii hidhamaa jiru.

– Buraayyuu nama 200
– Sabbataa nama 56
– Xaafoo nama 24
– Sulultaa nama 15
– Shawaa Lixaa nama 58
– Iluu Abbaabooraa nama 40
– Beddellee nama 20 ol
– Jimmaa nama 30 ol
– Naqamtee nama 50 ol
– Gujii nama 40
– Boorana nama 20 ol
– Harargee nama 40 ol

Haala kanaan eessa geenya? Rabbitu beeka!

Ijoollee Jaal Gollicha Dhengee