Bilxiginnaan sabboontotaaf bakka akka hin qabne mirkaneessuu itti fufteerti.

Bilxiginnaan sabboontotaaf bakka akka hin qabne mirkaneessuu itti fufteerti.

Hiriira Ijjoolleen WAAQOO GUUTUU duguuggaa sanyii mootummaan Abiy Wallaggaa fii Gujii lamaan irratti raawwataa jiruuf gaggeesame.

Bilxiginnaan sabboontotaaf bakka akka hin qabne mirkaneessuu itti fufteerti.
Sirna Bilxiginnaa jalatti sabboontota ODP keessa turan geggeessuun itti fufeera. Obboo Huseen Qaasimis, kantiibaan magaalaa Asallaa, shira Addisuu fi Kaasaahun xaxaniin aangoo irraa akka qaarifamu taasifameera.

Obbo Huseen erga kantiibaa magaalaa Asallaa taée waan heddu hojjateera. Gaafii ummataa barootaaf lafarra harkifataa ture heddu deebisuuf carraaqeera. Daandiin magaalatti maqaa sabboontotaan akka moggaafamu, Irreechi Asallatti akka kabajamuu fi sochiin hawaasummaa fi siyaasaa addaddaa (PBO, waldaa dubartootaa) akka jajjabaatuuf hayyameera. Obbo Huseen ijaarsi ABIN Asallaa dhuunfataa ture akka diigamu ykn dadhabu godhuu irratti milkaayeera. Caasaa hannaa diiguu fi magaalattiin Oromoo Oromoo akka urgooftu taasisuu keessatti shoora guddaa taphateera. Kun garuu qarriffaa hoogganoota PP keessa akka seenu osoo isa hin godhin hin hafne.

Obboo Huseen yeroo gabaabaaf Asallaa bulchus seenaa yeroo dheeraaf turu hojjateera jedhu namoonni isa beekan.
Namni muuxxannoo fi sabboonummaa qabu kana booda lafa hin badu. Paartilee siyaasaa kanniin akka KFO, ABO fi PBO tti makamanii saba isaaniif yoo qabsaayan bu’aa guddaa buusuu, waan farroonni harkatti qaban fullaasuu ni danda’u.


Amajii 01/01/2020 Guyyaa Goticha Waraa Bilisummaa Oromoo Denver Colorado

21st Century Oromo migration to the Faranjii’s territory. Shaggoyee is crossing Atlantic. Intercultural competence is the best way to live together in harmony. Thank you Mark and Amy Elliott Van Steenwyk to welcome us to your place. The connection from Shaakala Afaan Oromo is going long way. with Richard Benton, Kim Deprenger.
Mathias Gudina

Warri Ummata Oromoo miidhaa jiru hundi kaafamuu qaban!!