Bilxiginnaan: kaleessa galgala kino haala argitan kanaan Taappella Suuraa Alaabaa qabsoo Oromoo dhiigni kumaataman irratti dhangala’e kana kuffiste jirti.

#Adaabba_Baalee

#Bilxiginnaan kaleessa galgala kino haala argitan kanaan Taappella Suuraa Alaabaa qabsoo Oromoo dhiigni kumaataman irratti dhangala’e kana kuffiste jirti. Alaabaan kun Qeerroo magaalatiin kan dhaabbate yoo ta’u warri bilxiginna Comandpost da’oo godhachun buqqisanii jiran. Yeroo Alaaban minilik masaraa mootumma keessatti fannifamee jiru kanatti #Cundhuurri qe’ee keessa deemte badi kana dalaguun tuffii Ummata Oromoo irraa qaban ifatti muldhisaa jiru.

Mamuna Boo


Humna namaa fi meeshaa OBN qabu kan OMN qabuun walbira qabnee yoo madaalle, OMN 1% waan OBN qabu hin qabu. Meeshaa fi baay’ina hojjatootaa, akkasumas maallaqa mootummaa dabalatee. Garuu OMN sabboontota sabaaf quuqaman qaba. Waan Oromoon ijaarrattee bu’aa guddaa buuse; waan koo jedhee ummatni itti gammadaa jiru akka ta’e hin shakku. Hir’ina hin qabu jechuu kiyyaa miti. Humna qabduun osoo hin qusanne dalagder yoo hir’inni jiraate homaa miti gaafa humna guddaa horatte ammoo akka hir’ina qabdu guuttu waan beekkamuuf. Dhugaan jiru OMN humna qabu hunda osoo hin qusanne saba isaatiif hojjataa jira.

Nama barri hin dabartu sehee, waan gaafa barri dabarte mataa gadi qabachiisu hojjatu isin hin godhin!

Ferhan Abdulselam


[አስደንጋጭ] የኮሮና ቫይረስ ክትባት እና ማይክሮ ቺፕ ከቢልጌት

Ergaa Qondaaltoonni ABO, Dhimma Koranaarratti Kennan

AGM:Oromoon Dirree Hireen Isaa Itti Murtooftu Namoota Muraasaf Dhiisee Carraa of Dhabsiisuu Hin Qabu