Bilxiginnaan dhukkee wal irraa kaafte kokkee wal qabdee jirti!

Bilxiginnaan dhukkee wal irraa kaafte kokkee wal qabdee jirti!

Shira waliin xaxurraa gara shira walitti xaxuutti cee’ameera. Dammallaash Shaneedha jechuun keessaa eegalameera. Dammallaashifii Abiy erga dugdaaf garaa tahanii bubbulaniiru. Abiy Shimallisiinis aangoorraa buusuudhaaf yaalee harkatti kufe. Silaa yoona Oromiyaan harka Alamuu Simee turte. Amma immoo Dammallaashumarratti shirri xaxamaa jira.
Waanuma waliin xaxaa turantu amma deebi’ee isaan sakaalaa jira. Borus ganaa shirri isaanii tokko tokkoon isaan balleessuf jira. Nuti duruu jennee turre, Ajandaan Abiy Ahmad Aangoodha. Aangoodhaaf jecha waan hin goone hin qabu. Isa biratti ati gufuu aangooti taanaan ni dhabamsiifamta!
Kanuma
Keenyas Oluma
Ajaahib Jimaa Tooboo